El Consell discrimina al personal d'educació, justícia i sanitat.

  La proposta de la Generalitat Valenciana és contrària a l'acord estatal d'emprats/as públics per a la recuperació de drets signat en el mes de març.

  07/11/2018.

  L'Àrea pública de CCOO PV rebutja la proposta presentada per la Generalitat Valenciana per a la negociació de la distribució de l'increment del 0.2% de la massa salarial dels empleats i empleades públiques, per la qual s'exclou per a 2018 al personal dels sectors de justícia, educació i sanitat.

  Aquest personal representa el 70% del personal emprat públic de la Mesa General de Negociació (MGN) i el Consell, amb aquesta proposta, sostrau la possibilitat de recuperar els seus drets en el desenvolupament d'aquest acord. Aquest pacte, signat per CCOO, UGT i CSIF amb el Govern d'Espanya permetia recuperar part dels drets arrabassats per les retallades durant la crisi, incrementant en un 0,2% la massa salarial d'empleats públics, que en aquest cas ascendeix a 9.800.000 d'euros.

  Amb la proposta presentada per l'Administració es pretén desviar gran part d'aquest increment per al compliment dels compromisos adquirits amb el sector públic instrumental, incrementar les plantilles i atendre l'homologació retributiva de part d'aquest sector.

  Per a CCOO no és acceptable que la Generalitat pretenga la distribució d'uns fons addicionals per a 2018 del personal de la MGN per a un altre que no forma part de la mateixa, repartint entre el sector públic instrumental els diners del personal estatutari i funcionariat d'educació i justícia per a resoldre el seu dèficit pressupostari. En aquest cas, la Generalitat castigaria de nou a aquest personal, en furtar-los la possibilitat de recuperar el seu poder adquisitiu. Agreuja a més la proposta el fet de plantejar aquesta situació de nou, amb altres percentatges de distribució, per als anys 2019 i 2020.

  En la Mesa General celebrada el passat mes juliol, tots els sindicats amb representació ja varem manifestar el nostre rebuig a aquesta proposta per considerar-la discriminatòria. Per la qual cosa sorprèn que la proposta actual siga la mateixa.

  Aquest sindicat assevera que, independentment del que va ser traslladat sense acord previ al Decret Llei 3/2018 sobre aquests fons, no es pot excloure a les persones empleades públiques i destinar la seua massa salarial a complir amb compromisos d'altres sectors, especialment quan l'increment hauria d'anar adreçat prioritàriament a pal·liar la bretxa salarial existent en aquests sectors i especialment als més feminitzats, requisits que es compleixen de sobra també en els sectors de justícia, educació i sanitat.

  En opinió d'aquest sindicat la Generalitat confon els termes, en barrejar les partides pressupostàries corresponents a diferents àmbits de negociació. El sector públic instrumental té el seu propi àmbit en el qual hauria de negociar-se la distribució de l'increment del 0.2% corresponent a la seua massa salarial.

  D'altra banda, l'Acord d'empleats públics estatal no recull que aquest increment del 0,2% puga destinar-se per a crear nous llocs com pretén el Govern. En la seua translació als PGE 2018 s'estableix que ha d'anar destinat entre d’altres a la millora de la productivitat, la revisió dels complements específics amb funcions equiparables o plans de pensions. Aquest sindicat recorda al Consell que per a recuperar les plantilles l'acord preveu la possibilitat d'incrementar la taxa de reposició al 105%.

  CCOO insta al Consell a plantejar una proposta, en la pròxima Mesa General del dia 8 de novembre, que supose una distribució equitativa i justa per a tots els sectors representats en la Mesa General, sense exclusions i tenint en compte el pes de cada sector en la massa salarial i la problemàtica existent en cada àmbit. De la mateixa manera, instem al fet que consigne la partida pressupostària necessària per a atendre els compromisos adquirits en el Sector públic instrumental en el concepte que corresponga.

  De mantenir la Generalitat la seua proposta, aquest sindicat estudiarà l'adopció de les mesures que considere oportunes per a garantir el compliment de l'Acord signat amb el Govern central, que ve recollit en Llei de PGE 2018. A més, vetlarà per la garantia dels drets de la majoria dels treballadors i treballadores amb representació en la MGN

  Documentación asociada
  Documentación asociada
  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.