Els Pressupostos 2019 augmenten la despesa encara que no reverteixen totes les retallades en ensenyament públic no universitari

  • La Llei de Pressupostos es veu llastrada per la infrafinanciació del País Valencià i deixa a l’educació pública valenciana encara lluny de les mitjanes europees
  • Hi haurà augment de plantilla però encara no arriba l’Acord de recuperació salarial plantejat per la FE CCOO PV

La FE CCOO PV considera aquests pressupostos continuistes, amb un caràcter social real que hauria de créixer i necessitats d'un impuls per a la definitiva reversió de les retallades. En aqueix sentit coincideix amb la necessitat apuntada d'un canvi en el model de finançament autonòmic que revertisca també la infrafinanciació que pateix el País Valencià.

12/11/2018.
presupuestos

presupuestos

El projecte de Llei considera la infrafinanciació que pateix el País Valencià una causa fonamental de les manques pressupostàries i incideix en la necessitat d'un nou model de finançament. Es veu a més condicionat quant a retribucions i oferta d'ocupació al no haver-se remès a Corts el Projecte de llei de pressupostos generals de l'estat.

El projecte consigna una partida per a complir amb l’augment de sou pactat entre el Govern i CCOO i altres sindicats: un 2,25 % fixe més un 0,25 % a partir de juliol depenent del PIB.

L’oferta d’ocupació està també condicionada als Pressupostos estatals, encara que ja negociada en mesa sectorial: 7.500 vacants en dos anys que paliaran en part l’alta precarietat de l’ocupació docent valenciana.

Són pressupostos continuistes i de consolidació, amb un augment al voltant del 7 % respecte de 2018, i assenyalen com a línies d'actuació els eixos continguts en l'Acord del Botànic, que pel que fa a l'educació pública no universitària es concreten en: “prioritzar el sistema públic d'educació, paralitzar les retallades en serveis públics i progressivament garantir l'extensió i augment de la qualitat”, entre uns altres.

La FE CCOO PV afig que la reversió de les retallades, més que la seua paralització, és el pas imprescindible al que haurà de seguir l'augment sensible de les partides pressupostàries dedicades a la despesa pública. Serà impossible aconseguir la “cohesió social i la igualtat d'oportunitats” que cita el projecte de llei si no s'augmenta la despesa pública en Educació fins a arribar almenys al 6 % del PIB, com en països del nostre entorn socioeconòmic. Recordem que estem actualment al voltant del 4,5 %, un esforç important donat que la legislatura anterior no arribàrem al 4 %, però encara lluny del dessitjable 6 %.

La FE CCOO PV coincidim en la necessitat de la paralització en la mesura que siga possible del desenvolupament i implantació de la LOMCE, fins a la seua derogació.

Un objectiu fonamental ha de ser la reducció de les ràtios en tots els nivells, la qual cosa implica un augment del professorat que hauria d'anar unit a una necessària i urgent estabilització de les plantilles. Un instrument clau seran les convocatòries de concurs oposició en els pròxims anys gràcies a l'Acord per la millora d'ocupació signat per CCOO. No s'ha fet prou amb els canvis normatius quant a ràtios, que haurien de generalitzar-se.

La reducció d'horari lectiu del professorat és ja ineludible. No es poden mantenir més cursos les 20 hores lectives en secundària, encara que pal·liades enguany amb 19 hores en casos com ara tutories, que han portat a un augment de la càrrega de treball que pot arribar al 30 %, amb els efectes que pot suposar en la qualitat de l'ensenyament.

La Disposició Addicional vint-i-dues confirma els avanços aconseguits per la FE CCOO PV quant al cobrament de sexennis per part del funcionariat interí, que vorà reconegut el dret al cobrament del tercer, quart i cinquè sexenni a partir de l’1 de gener de 2019.

El projecte de llei marca com a objectiu “millorar les condicions laborals del professorat”. Per a la FE CCOO PV aquest últim objectiu no s'haurà aconseguit si aquest curs no es reverteixen totes les retallades iniciades en 2010, incloent-hi un acord per a la recuperació econòmica del professorat. Les pagues extra de juny i desembre segueixen mantenint les retallades de 2010, fins a més de 600 € cadascuna d'elles. És urgent treballar cap a un acord salarial que permeta recuperar el nivell adquisitiu perdut pel personal d'Educació des de 2010. La FE CCOO PV recorda que els Acords estatals de millora de condicions laborals permeten als territoris destinar partides pressupostàries per a paliar l apèrdua de poder adquisitiu dels anys de retallades.

El projecte de pressupostos incideix molt en el projecte Edificant, quant a construccions i manteniment d’infraestructures escolars. Pareix necessari un major impuls donat que encara no s’han aconseguit els objectius previstos a l’inici de legislatura.

L’augment de les línies pressupostàries corresponents al foment del valencià i a la promoció del plurilingüisme manté aqueix eix com a prioritari en la política educativa de Conselleria, amb mesures com ara les estades a l’estranger.

La FE CCOO PV considera aquests pressupostos continuistes, amb un caràcter social real que hauria de créixer i necessitats d'un impuls per a la definitiva reversió de les retallades. En aqueix sentit coincideix amb la necessitat apuntada d'un canvi en el model de finançament autonòmic que revertisca també la infrafinanciació que pateix el País Valencià.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.