La FE CCOO PV recorre la convocatòria del Programa Grisolia d’ajudes a la investigació

  • Per a la FE CCOO PV és una prioritat combatre la bretxa de gènere, també de les dones investigadores
  • Reclamem a Conselleria l’aplicació de mesures d’equitat
  • Només un 9% de les beques sol.licitades son concedides a dones investigadores

21/11/2018.
dones valencianes investigadores

dones valencianes investigadores

La FE CCOO PV recorre la convocatòria del Programa Grisolia d’ajudes a la investigació

Per a la FE CCOO PV és una prioritat combatre la bretxa de gènere, també de les dones investigadores

Reclamem a Conselleria l’aplicació de mesures d’equitat

Les xifres que ens donen la fotografia de la realitat de les dones investigadores són:

Un 22% de dones investigadores demanenaren una subvenció Grisolia

Un total del 9% son concedides a dones investigadores.

Les subvencions del programa Grisolia, només poden demanar-les persones que són investigadores principals de projectes estatals o europeus en vigor. Aquestes ajudes permeten realitzar contractes predoctorals a persones que hagen cursat recentment estudis superiors fora d'Espanya per a realitzar la tesi doctoral en el marc del projecte en vigor. En els requisits també figura que les investigadores principals han de comptar al menys amb dos sexennis d’investigació.

Als sexennis s'avalua la investigació en períodes de sis anys sense tindre en consideració si en eixe període hi ha hagut interrupcions. Les investigadores que han sigut mares tenen “interrupcions” conseqüència del seu període de maternitat, per la qual cosa poden renunciar a avaluar-se fins que poden presentar un període complet. D’aquesta manera, passaran l'avaluació i no seran penalitzades amb una espera de tres anys per poder presentar de nou la sol·licitud d'avaluació sense problemes afegits.

Cal subratllar que els sexennis d'investigació, a més de la retribució econòmica que impliquen, tenen gran impacte en la càrrega docent universitària. Fins i tot pot suposar tindre un 50 % menys de càrrega docent si tens sexennis. I així es tanca el cercle: quanta més càrrega lectiva, menys temps per investigar resta.

A més, en l'avaluació per concedir les subvencions Grisolia es miren els 6 darrers anys d'investigació, sense que es tinga en compte si hi ha interrupcions que facen tindre menys producció científica, fet que ha motivat el recurs.

Existeix un fort biaix entre les sol·licituds presentades per investigadores i investigadors. En concret, en la darrera convocatòria de les 171 sol·licituds presentades, 134 foren sol·licitades per homes i 37 per dones, és a dir, les sol·licituds presentades per dones representaven el 22%. Però, en la resolució de les subvencions aquest biaix es va incrementar encara més, i de les 34 sol·licituds que es varen concedir, 31 van ser per homes i sols 3 per a dones investigadores, que representaria el 9% de les sol·licituds concedides.

Davant aquesta realitat, CCOOPV ACTUA, i interposa recurs contenciòs-administratiu a la convocatòria del Programa Grisolia.

Demanem la reversió d’aquesta discriminació i la presa de mesures concretes i avaluables amb caràcter retroactiu.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.