Pressupostos 2019 per a l’ensenyament concertat: una pujada conservadora que augmenta la despesa sense apostar per la reversió de les retallades

  • A fi d'atendre els pactes en el II Acord per a la millora de l'ocupació pública signada per CCOO es contempla una reserva específica de crèdit per a incrementar les retribucions dels empleats públics.
  • El capítol de Despeses Variables s'incrementa en un insuficient 1% i en capítols globals un 1,73%

21/11/2018.
presupostos privada

presupostos privada

Pressupostos 2019 per a l’ensenyament concertat: una pujada conservadora que augmenta la despesa sense apostar per la reversió de les retallades

A fi d'atendre els pactes en el II Acord per a la millora de l'ocupació pública signada per CCOO es contempla una reserva específica de crèdit per a incrementar les retribucions dels empleats públics.

El capítol de Despeses Variables s'incrementa en un insuficient 1% i en capítols globals un 1,73%

A causa de no haver-hi encara projecte de llei de pressupostos generals de l'estat, els mòduls apareixen congelats referent a despeses de Personal Docent, altres despeses i Personal Complementari, però açò no significa que hi haja congelació per a 2019 ja que es contempla una reserva específica de crèdit perquè el govern estatal autoritze increments en les retribucions dels empleats públics, de tal forma que la Generalitat s'assegura així disposar de crèdit suficient per a atendre'ls.

Els increments previstos prenen com a referència els compromisos per a 2019 reflectits en el II Acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball. Aquest Acord, signat el 9 de març de 2018 en la Mesa de Funció Pública, on està CCOO però no els sindicats corporatius de l'ensenyament concertat, arreplega per a 2019 un increment del 2,25% més un 0,25% variable en funció del creixement del PIB i aquest és l'increment que s'aplicarà als mòduls quan el Govern estatal ho autoritze.

El que sí té ja contemplat l'augment és el capítol de Despeses Variables, que puja un 1%. La FE CCOO PV considera que aquesta pujada de l’1% no aposta per la reversió de les retallades, és un augment conservador que no permet la pujada salarial del Personal d'Administració i Serveis ni l'ajuda als centres per a prendre mesures necessàries de salut laboral i dels xiquets i xiquetes com és la retirada dels elements amb FIBROCIMENT.

D'altra banda, s'explicita l'increment de professorat per als centres específics d'Educació Especial que ja es va iniciar l'any passat: fins a un màxim de dos professors d'Educació Física i de Música en centres que disposen de 9 o més unitats d'educació especial i un professor de suport de Pedagogia Terapèutica o d'Audició i Llenguatge, amb 25 hores, quan compten amb 7 o més unitats d'educació especial.

Quant a capítols globals, enguany l'increment de les quantitats destinades a concerts és d'11,9 milions, la qual cosa significa un 1,73% més, com a resultat d'un creixement en primària de 13,9 milions (un 2,33%) i una disminució en les E. no Postobligateries d'1,9 milions d'euros, un 2,18%.

Cal assenyalar que la forma de presentar els concerts duta a terme enguany no és gens trasparent, donada la dificultat d'interpretació d'aquestes dues línies globals. Aquests nombres globals no permeten saber el motiu ni de l'increment de Primària ni de la disminució de les etapes no obligatòries.

En definitiva, com es pot observar, les úniques ajudes que creixen són les de menjadors escolars públics i concertats de Primària, disminueix lleugerament per a Secundària, també creix el Bo Infantil per a Primer Cicle d’EI en un 30,77%, així com l'ajuda al centre Unió Musical de Lliria, que puja quasi un 40%. La resta de capítols es manté congelat.

A fi d'atendre els pactes en el II Acord per a la millora de l'ocupació pública signada per CCOO es contempla una reserva específica de crèdit per a incrementar les retribucions dels empleats públics.

El capítol de Despeses Variables s'incrementa en un insuficient 1% i en capítols globals un 1,73%

 

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.