FECCOO a la Reunió de la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu Nacional d'Autoescoles

  04/02/2019.
  autoescola

  autoescola

  Reunió de la Mesa Negociadora

  del Conveni Col·lectiu Nacional d'Autoescoles

  El passat 30 de gener va tindre lloc la reunió de la Mesa Negociadora del

  Conveni d'Autoescoles, convocada per a procedir a l'actualització dels

  salaris dels treballadors/as del sector.

  L'acord entre la patronal del sector i els sindicats estatals d'ensenyament

  va ser unànime, procedint a signar l'acord i les noves taules salarials conformement als

  següents criteris:

  1. Es decideix no procedir a actualitzar els salaris dels dos anys

  anteriors, compensant aquesta congelació amb una revisió important

  en 2019.

  2. Procedir a l'adaptació dels salaris al nou SMI publicat pel

  Govern.

  3. Actualitzar els salaris per a enguany 2019, d'una manera molt

  significativa per a totes les categories, excepte la del “Director”. Així, s'actualitzen

  els salaris base aplicant els següents percentatges:

  - Professor: 5,62%

  - Oficial Administratiu: 6,3%

  - Auxiliar Administratiu: 12,2%

  - Aspirant: 22,3% (*)

  - Mecànic: 7,8% (*)

  - Conductor: 7,8% (*)

  - Neteja: 22,3% (*)

  (*) Fins al nou SMI de 840€ en 15 pagues anuals.

  Cal assenyalar que el complement d'Antiguitat/Trienni i el Plus de Transport

  no pateixen variació, rebutjant les pretensions inicials de la

  Patronal perquè l'increment del SMI quedara absorbit per aquestes

  quantitats. Finalment s'ha aconseguit que aquest increment s'incorpore

  directament al Salari Base dels treballadors que tenien un *SB inferior al

  SMI, sense tindre en compte el salari total anual com estableix el Reial decret

  1462/2018, de 21 de desembre.

  Així mateix, ens emplacem a una nova reunió de Mesa *Negociadora que

  tindrà lloc el pròxim 7 de març per a negociar possibles modificacions del

  text del Conveni.

  S'adjunten les taules definitives de 2017, 2018 i 2019.

  Taules salarials per al 2017 i 2018

  Categoria Salari Base Antiguitat/Trienni Plus Transport (2)

  Director 1.003,01 € 38,10 € 38,49

  Professor 937,33 € 34,33 € 38,49

  Oficial Administratiu 846,64 € 25,29 € 38,49

  Auxiliar Administratiu 748,84 € 25,29 € 38,49

  Aspirant (1) 16,38 € 38,49

  Mecànic 779,32 € 25,29 € 38,49

  Conductor 779,32 € 25,29 € 38,49

  Neteja 660,52 € 25,29 € 38,49

  (1) La retribució de l'Aspirant es correspondrà amb la dels contractes de Formació.

  (2) Plus de transport: serà abonat solament pels mesos efectivament treballats, no reportant-se en períodes d'Incapacitat Laboral

  Transitòria o vacances.

  Taules salarials per al 2019

  Categoria Salari Base Antiguitat/Trienni Plus Transport (2)

  Director 1003,01€ 38,10 € 38,49

  Professor 990,00 € 34,33 € 38,49

  Oficial Administratiu 900,00 € 25,29 € 38,49

  Auxiliar Administratiu 840,00 € 25,29 € 38,49

  Aspirant 840,00 € 16,38 € 38,49

  Mecànic 840,00 € 25,29 € 38,49

  Conductor 840,00 € 25,29 € 38,49

  Neteja 840,00 € 25,29 € 38,49

  (1) La retribució de l'Aspirant es correspondrà amb la dels contractes de Formació figuren en l'art. 6.

  (2) Plus de transport: serà abonat solament pels mesos efectivament treballats, no reportant-se en períodes d'Incapacitat Laboral

  Transitòria o vacances.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.