CCOO convoca vaga general de 24 h en l'EDUCACIÓ a tot l'Estat

  • És urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiui d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte.
  • El Pacte d'Estat contra la violència cap a les dones obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, és necessari alliberar pressupost per aplicar les mesures que arreplega el Pacte.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'ensenyament i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.

.

04/02/2019.
Preavís de Vaga General en Educació 8M

Preavís de Vaga General en Educació 8M

CCOO convoca vaga general en l'educació espanyola a tot l'Estat

La jornada de vaga tindrà una duració de 24 hores. Els/les treballadors/es de centres amb jornades especials podran començar l'atur a les 22 hores del dia 7 de març fins a les 8 hores del 9 de març, computant en cada cas fins a l'hora de finalització de la seua jornada específica.

La convocatòria de vaga afecta a tot el personal docent i no docent de totes les administracions educatives i de tots els nivells educatius, a tot el personal docent i no docent de l'ensenyament privat concertat i reglada no concertada, a tot el personal docent i no docent de l'ensenyament privat no reglat, monitors/as de menjador i altres activitats en centres públics i privats concertats i no concertats, personal d'autoescoles, personal d'atenció educativa o assistencial externalitzat, personal de les escoles dependents de l'administració local i personal de les universitats públiques i privades.

La Federació d'Ensenyament de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Ensenyament de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'erradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària.

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situen el nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posen els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garantisquen la transformació de l'androcentrisme educatiu.

Des de l'inici de l'any, han assassinat sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant d'això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures del recentment aprovat Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això.

Des de la Federació d'ensenyament de CCOO, demandem:

✓ Continguts curriculars que aborden la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme totes les mesures que siguen adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones.

✓ Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere.

✓ Actualització de la vivència coeducadora als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomente el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris.

✓ Finançament per a aquells centres que disposen d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere.

✓ Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

✓ Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'Educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament.

✓ Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres, amb la participació de l'alumnat.

✓ Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar.

✓ Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, amb especial incidència en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat.

✓ Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garantisquen la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones.

✓ Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere.

✓ Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situe com a pioners en la defensa dels drets humans i l'erradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i els treballadors de l'ensenyament i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.