Federació Ensenyament CCOO-PV | 7 de diciembre de 2019

Campanya 18 i 23

Propostes finalistes de patronal i de CCOO en Mesa de negociació del XII Conveni Estatal centres d'assistència i Educació Infantil

  • La via negociadora es dona per tancada.
  • CCOO trasllada a les seues bases la proposta finalista plantejada per les organitzacions patronals per a sotmetre-la a debat.

04/04/2019.
educació infantil concentració valencia

educació infantil concentració valencia

XII CONVENI COL·LECTIU D'ÀMBIT ESTATAL DE CENTRES DE ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL

Les organitzacions patronals presenten la seua proposta finalista en la Mesa del 03 d'abril

La proposta patronal plantejada el passat 12 de març va suposar un enduriment de la

negociació en la qual lluny de valorar l'intent realitzat per CCOO per acostar posicions,

implementava una bateria de mesures totalment inassumibles per aquesta

organització sindical.

CCOO, al costat d'altres sindicats, ha proposat en la reunió del 03 d'abril:

• Revisió salarial amb caràcter retroactiu des de gener de 2018.

• Les categories afectades per la pujada del SMI fixaran el seu salari base en 900€.

• En cap cas s'absorbirà ni compensarà el CPP de les educadores.

• El complement per incapacitat temporal no es modificarà.

• La referència setmanal de jornada continuarà apareixent en el conveni i no es reduiran

els dies de vacances.

• Els increments retributius de les taules generals durant la vigència del

conveni estaran subjectes a una clàusula de revisió salarial i anirán d'acord a l'Acord

Estatal de Negociació Col·lectiva.

• Per a la gestió indirecta, increments salarials durant la vigència del conveni

ajuste al 30%, en la categoria d'educadora, per a les empreses que hagen licitat

des del 01 de gener de 2019

La resposta patronal ha sigut:

• CDP no absorbible ni compensable.

• Clàusula de respecte a condicions més beneficioses.

• No es modificarán aspectes del conveni excepte els salarials.

Retribucions per a la gestió directa

2019

Categories SMI: 900€ de salari base, des de publicació en el BOE.

Educadores: 925,26€, CE inclòs, des de publicació en el BOE.

Resta: 2% des de publicació en el BOE.

2020

2% a totes les categories des de l'1 de setembre.

2021

1% a totes les categories des de l'1 de setembre amb *clausula de revisió

salarial segons IPC.

Retribucions per a la gestió indirecta

1. Plecs en vigor i pròrrogues

2019

Categories SMI: 900€ en salari base, des de l'1 de gener.

Educadores: 910 € de salari base, CE inclòs, des de l'1 de gener.

Resta: 1,5%, des de l'1 de gener

2020

1,5% en tots els casos, des de l'1 de setembre.

2021

Igual que els nous plecs, des de l'1 de setembre. (Categories SMI:

1020€; educadora: 1122€, i resta: 2%)

2. Plecs la tramitació dels quals i/o licitació comencen a partir de l'1 de gener de 2019

2019

Categories SMI: 950€ des de 01 de gener de 2019.

Educadores: 1.000€ des de 01 de gener de 2019.

Resta: +3% des de 01 de gener de 2019.

2020

Categories SMI: 1.000€ des de l'1 de setembre.

Educadores: 1,100€ des de l'1 de setembre.

Resta: +3% des de l'1 de setembre.

2021

Categories SMI: 1.020€ des de l'1 de setembre

Educadores: 1.122€ des de l'1 de setembre

Resta: IPC de l'any immediatament anterior garantint un mínim del 2%.

Des de l'1 de setembre

En gestió indirecta es garanteix que, independentment de la situació de l'empresa,

totes les treballadores percebran a partir del 01 de setembre de 2021, les retribucions

fixades en l'apartat anterior.

Així mateix s'acorda definir els grups de cotització dels treballadors del sector:

• Director, mestre, pedagogs, cap d'administració, grup 2

• Educadora, grup 4

• Resta de personal, grup 6

 

Davant aquest nou escenari, en el qual la via negociadora es dona per tancada, CCOO trasllada a les seues bases la proposta finalista plantejada per les organitzacions patronals per a sotmetre-la a debat.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.