Federació Ensenyament CCOO-PV | 7 de diciembre de 2019

Campanya 18 i 23

Adjudicacions juliol 2019

  • Funcionariat de carrera mestres, secundària i altres cossos, termini de presentació de sol·licituts del 9 a l'11 de juliol
  • Funcionariat en pràctiques i interí, termini de presentació de sol·licituts del 15 al 31 de juliol

25/06/2019.
Adjudicacions

Adjudicacions

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA SUPRIMIT O DESPLAÇAT:

Participarà en el procediment telemàtic d'adjudicació de destinació provisional anual el personal funcionari de carrera que tinga la condició de suprimit o desplaçat i que no haja obtingut destinació definitiva o provisional per al curs 2019/2020 en l'acte presencial de centre que se celebrarà en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà mitjançant sistema telemàtic a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). No s'admetrà la presentació de la inscripció en cap registre físic.

La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà per mitjà del codi d'usuari i contrasenya que s'establisquen en l'aplicació.

El personal suprimit o desplaçat podrà seleccionar els llocs oferits per a impartir matèries de les especialitats de les quals siga titular o les habilitacions transitòries que tinga reconegudes, així com els llocs d'àmbit als quals la seua especialitat estiga vinculada. S'entén per àmbit el lloc per a impartir matèries de més d'una especialitat en el mateix centre.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 10 hores del dia 9 de juliol de 2019 fins a les 10 hores del dia 11 de juliol de 2019.

Resolució personal suprimit i desplaçat

 

FUNCIONARIAT EN PRÀCTIQUES I INTERÍ:

S'ha determinat un procediment que permetrà al personal funcionari interí que obtinga destinació en vacant de difícil provisió prorrogar el seu nomenament per un curs més.

1. Tot el personal participant haurà de presentar la sol·licitud telemàtica, que serà tramitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). No s'admetrà la presentació de sol·licituds en cap registre físic.

2. La presentació telemàtica de la sol·licitud de participació s'efectuarà per mitjà del codi d'usuari i contrasenya que s'establisquen en l'aplicació.

3. Per a efectuar consultes sobre els resultats que obtinga en un procés concret, la persona interessada podrà accedir amb el codi d'usuari i la contrasenya que s'establisquen en l'aplicació.

4. Les sol·licituds del personal funcionari de carrera i en pràctiques comprés en els apartats de participació: 1-Reingressats, 2-Provisionals i 3-Pràctiques, es realitzarà a través de l'aplicació d'adjudicació de principi de curs.

5. La sol·licitud del personal funcionari interí, comprés en l'apartat de participació 4-Interins, es realitzarà a través de l'aplicació d'adjudicació contínua regulada en la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

El termini de presentació i modificació de sol·licituds de peticions serà des de les 10 hores del dia 15 de juliol de 2019 fins a les 19.00 hores del dia 31 de juliol de 2019.

Resolució mestres en pràctiques i interí

Resolució secundària i altres cossos en pràctiques i interí

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.