Federació Ensenyament CCOO-PV | 7 de diciembre de 2019

Campanya 18 i 23

FE CCOO PV analitza l’actuació dels tribunals del procediment d’oposició

  • Almenys 307 persones més superen la primera fase de l’oposició després del procediment d’al•legacions
  • No n’hi ha diferències significatives entre tribunals amb un major o menor nombre d’aspirants

10/07/2019.

Les oposicions que convoquen 4.616 vacants als cossos de Secundària, PTFP, EOI, Música i Arts Escèniques i Arts Gràfiques i Disseny incorporen importants novetats que cal analitzar. Entre d’altres la possibilitat de presentar al·legacions al propi tribunal després de l’acta provisional de notes de la primera fase (teòric més pràctic).També el fet de rebaixar de nou la ràtio de persones opositores per tribunal fins a situar-la per baix de 60.

Malgrat que la ràtio mitjana ha sigut de 53,6 persones convocades per tribunal, hi ha diferències significatives en el número de persones convocades en els 336 tribunals analitzats una vegada estudiades les actes que han sigut fetes públiques.

No hem trobat diferències significatives en els percentatges d’aprovats depenent del número d’aspirants, com podem veure en la següent taula:

 

                                                                         % de persones presentades

                                                    Tribunals       que superen la fase                

Total analitzat                                   336                                    38,97 %

Amb més de 53 aspirants                 210                                    38,77 %

Amb menys de 53 aspirants              126                                    39,74 %

 

La càrrega de treball, evidentment, és menor quant menys persones aspirants tinga un tribunal, però comprovem que la qualitat d’eixe treball és la mateixa i no és un factor que condicione la possibilitat d’aprovar.

Cal assenyalar que continuem amb uns centres amb instal·lacions no preparades per al seu ús en dates de calor, la qual cosa no ajuda gens a l’esforç de les persones opositores ni al treball dels tribunals. Els membres de tribunals han patit jornades de moltes hores de treball per a poder tindre a temps l’avaluació de les proves a més a més del treball que suposa l’estudi de les al·legacions.

La FE CCOO PV valora molt positivament el procediment d’al·legacions i ha analitzat el seu funcionament. Encara que ha hagut més correccions de notes (de persones que malgrat la correcció encara no arriben al tall, de persones que després de la correcció han millorat l anota però ja havien superat el tall, entre d’altres), cal destacar el número de persones que després de l’al·legació han superat la primera fase. Amb les dades de què disposem, almenys 151 tribunals han acceptat al·legacions d’alguna persona que han fet que puga superar la primera fase i seguir en el procediment. El total de persones que s’afigen al número provisional que havia superat la fase és de 307, fins ara. Un total de almenys 5.888 persones aspirants segueixen en el procediment.

També hem analitzat el número d’al·legacions ateses pels tribunals segons el número d’aspirants:

 

                                                 Número de persones per tribunal que superen

                                     Tribunals                     la fase després de l’al·legació

Total analitzat                       336                                                     0,914

Amb més de 53 aspirants       210                                                   0,986

Amb menys de 53 aspirants    126                                                   0,794

 

En el cas de tribunals per baix de la ràtio aspirants/tribunal mitjana, han resolt favorablement 0,794 al·legacions per tribunal. En el cas de tribunals per damunt de 53 aspirants el número d’al·legacions resoltes favorablement puja a 0,986 per tribunal.

La FE CCOO PV considera que les persones han vist reconegut el seu esforç i s’han pogut corregir errades. També vol reconèixer el treball dels membres de tribunals.

La FE CCOO PV dóna suport a les persones que participen en el procediment, siga com a aspirants o com a membres de tribunals i comissions, i posa a la seua disposició el correu CCOOtajuda@pv.ccoo.es per a resoldre dubtes i problemes.

 

 

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.