Oposicions docents sense grans diferències entre províncies o cossos, però sí entre especialitats

  • Almenys 5.953 persones (el 39,2 % de les presentades) superen la primera fase
  • No n’hi ha diferències significatives entre províncies i entre els grans cossos; en canvi el percentatge per especialitats oscil•la entre el 11,4 % i el 58,5 %

11/07/2019.

La FECCOOPV està fent una anàlisi sencera de les dades del procediment de concurs-oposició als cossos docents. una vegada finalitzada la primera fase (excepte en dues especialitats del cos d’Arts Gràfiques i Disseny) podem estudiar els resultats per tribunals, especialitats, cossos i províncies.

Tenim el resum de les dades en la següent taula:

 

P. VALENCIÀ        Convocades    No presentades   Superen la fase

                                                                                  (% de las presentades)

 

SECUNDARIA               14959                     2408                5003

                                                                16,1%               39,9%

 

PTFP                             2169                      388                   588

                                                                 17,9%               33,0%

 

EOI                                421                       80                     186

                                                                  19,0%              54,5%

 

MÚSICA I ARTS ESC.      485                        103                   131

                                                                   21,2%              34,3%

 

ARTS GRÀF. I DISSENY    191                         41                    45

                                                                   21,5%              26,0%

 

TOTAL                           18225                      3020                 5953

                                                                    16,6%              39,2%

 

En País Valencià un total de 18.225 persones estaven convocades, el 16,6 % de les quals no s’ha presentat a alguna de les dues proves de la primera fase. De la resta de persones el 39,1 % ha passat la primera fase (examen teòric més prova pràctica).

Per cossos, els dos grans cossos convocats (Secundària i Professors Tècnics d’FP) tenen resultats comparables quant a percentatge de persones no presentades (16,1 % i 17,9 %, respectivament) i aprovades en la fase (39,39 % i 33 %). Els cossos d’Escola oficial d’Idiomes té una proporció major d’aprovats i aprovades (54,5 %), i és el contrari en el de Professors de Música i Arts Escèniques (26 %). Encara no n’hi ha dades definitives de dues especialitats del cos de Professors d’Arts Gràfiques i Disseny.

Les diferències sí són grans entre especialitats, des de Equips Electrònics (11,4 % de persones presentades que superen la fase), Clarinet (Processos Sanitaris (16,9 %) o Processos i Mitjans de Comunicació (17,5 %) fins a Orientació Educativa (58,5 % de persones presentades que superen la fase) o Angles d’EOI (57,5 %).

Les grans diferències entre especialitats fa pensar que cal una revisió dels criteris de correcció i avaluació per tal de millorar-los si és necessari. Potser una raó de l’alta tassa de no superació en alguna especialitat és deguda a la no adequació dels criteris. La FE CCOO PV demanarà la revisió i millora dels criteris d’avaluació com part de les mesures de millora del procediment que proposarà per a la convocatòria de 2020.

No hem detectat eixes diferències entre províncies, com podem veure en la següent taula, on hem estudiat els resultats de les especialitats (18 de les 58 convocades, en les que ha participat el 78 % de les persones convocades):

 

PAÍS VALENCIÀ  Persones convocades    No presentades   Superen la fase (% de las presentades)

ALACANT           5079                             764                               1827

                                                           15,0%                           42,3%

 

CASTELLÓ          1807                            250                                645

                                                            13,8%                           41,4%

 

VALÈNCIA            7293                           1234                               2392

                                                            16,9 %                          39,5%

 

TOTAL              14179                             2248                             4865

                                                             15,9 %                          40,8%

 

Les diferències entre províncies són d’un màxim d’1,5 % respecte de la mitjana, no significatives. Tampoc en el cas de persones no presentades.

La FE CCOO PV dóna suport a les persones que participen en el procediment, siga com a aspirants o com a membres de tribunals i comissions, i posa a la seua disposició el correu CCOOtajuda@pv.ccoo.es per a resoldre dubtes i problemes.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.