Federació Ensenyament CCOO-PV | 4 de junio de 2020

Oposicions docents sense grans diferències entre províncies o cossos, però sí entre especialitats

  • Almenys 5.953 persones (el 39,2 % de les presentades) superen la primera fase
  • No n’hi ha diferències significatives entre províncies i entre els grans cossos; en canvi el percentatge per especialitats oscil·la entre el 11,4 % i el 58,5 %

11/07/2019.

La FECCOOPV està fent una anàlisi sencera de les dades del procediment de concurs-oposició als cossos docents. una vegada finalitzada la primera fase (excepte en dues especialitats del cos d’Arts Gràfiques i Disseny) podem estudiar els resultats per tribunals, especialitats, cossos i províncies.

En País Valencià un total de 18.225 persones estaven convocades, el 16,6 % de les quals no s’ha presentat a alguna de les dues proves de la primera fase. De la resta de persones el 39,1 % ha passat la primera fase (examen teòric més prova pràctica).

Per cossos, els dos grans cossos convocats (Secundària i Professors Tècnics d’FP) tenen resultats comparables quant a percentatge de persones no presentades (16,1 % i 17,9 %, respectivament) i aprovades en la fase (39,39 % i 33 %). Els cossos d’Escola oficial d’Idiomes té una proporció major d’aprovats i aprovades (54,5 %), i és el contrari en el de Professors de Música i Arts Escèniques (26 %). Encara no n’hi ha dades definitives de dues especialitats del cos de Professors d’Arts Gràfiques i Disseny.

Les diferències sí són grans entre especialitats, des de Equips Electrònics (11,4 % de persones presentades que superen la fase), Clarinet (Processos Sanitaris (16,9 %) o Processos i Mitjans de Comunicació (17,5 %) fins a Orientació Educativa (58,5 % de persones presentades que superen la fase) o Angles d’EOI (57,5 %).

Les grans diferències entre especialitats fa pensar que cal una revisió dels criteris de correcció i avaluació per tal de millorar-los si és necessari. Potser una raó de l’alta tassa de no superació en alguna especialitat és deguda a la no adequació dels criteris. La FE CCOO PV demanarà la revisió i millora dels criteris d’avaluació com part de les mesures de millora del procediment que proposarà per a la convocatòria de 2020.

No hem detectat eixes diferències entre províncies, on hem estudiat els resultats de les especialitats (18 de les 58 convocades, en les que ha participat el 78 % de les persones convocades)

Les diferències entre províncies són d’un màxim d’1,5 % respecte de la mitjana, no significatives. Tampoc en el cas de persones no presentades.

La FE CCOO PV dóna suport a les persones que participen en el procediment, siga com a aspirants o com a membres de tribunals i comissions, i posa a la seua disposició el correu CCOOtajuda@pv.ccoo.es per a resoldre dubtes i problemes.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.