Federació Ensenyament CCOO-PV | 7 de diciembre de 2019

Campanya 18 i 23

La FE CCOO PV proposa mesures de millora de l'oposició per tal d'evitar l'alt nombre de places desertes

  • La FE CCOO PV consulta la seua afiliació per conèixer la valoració del procediment
  • Des de l'inici del procés selectiu, la FE CCOO PV ha estat fent un estudi de les més de 2.000 actes dels tribunals i poder fer així una anàlisi al respecte

20/07/2019.

Consultades les actes dels resultats definitius, trobem a grans trets que 29 de les 58 especialitats deixen places desertes.

Es van repartir pels diferents tribunals i especialitats dels cossos de Secundària, Professorat Tècnic d’FP, Arts Plàstiques i Disseny, Música i Arts Escèniques i Catedràtics i Catedràtiques de Música i Arts Escèniques un total de 4.581 places, de les quals han quedat desertes 695. Açò representa que el 15,17% ha quedat sense estabilitzar després de l’àmplia oferta d’ocupació pública docent d’enguany.

En xifres absolutes, entre matemàtiques i valencià sumen 305 places desertes. Representen un 6,66% del total de les places sense assignar o desertes. Així i tot, percentualment no han estat les especialitats que més places desertes han deixat, però sí que ho són de manera global, ja que de totes dues se n’oferten moltes.

Si mirem per tribunals, 122 dels 345 que han actuat en aquest procés selectiu en el concepte de torn lliure han deixat alguna vacant deserta.

I si mirem per cossos, Secundària deixa desertes el 13,25%, PTFP el 21,45%, EOI el 26,67%, Arts Plàstiques i Disseny el 42,65%, Catedràtics i Catedràtiques de Música i Arts Escèniques (només amb una especialitat convocada, Piano amb repertori per a instrument) el 65 %.

El cos de Professorat de Música i Arts Escèniques és l’únic que cobreix totes les vacants i no en deixa cap deserta.

No deixem d’aprofundir en l’estudi de les dades de les actes definitives i seguirem fent anàlisi d’allò que veiem.

Des de la FE CCOO PV considerem que deixar sense cobrir aquestes places no beneficia l’estabilitat del sistema educatiu valencià i, fruit del que ens han fet arribar tant persones aspirants com les que conformaven els tribunals, el procediment necessita més millores per a complir amb els objectius d’estabilitat de plantilla, avançar en transparència, millorar les eines administratives, coordinar criteris per especialitat,...

Reivindiquem de nou alguns aspectes que significarien millores: la no eliminació de les proves, canvi en l’ordre de les proves, adequar-les a la pràctica docent i revisió i ajust a aquesta pràctica docent dels criteris d’avaluació com ja hem reclamat a les administracions competents en cadascuna de les peticions, tant el Ministeri com la Conselleria.

La FE CCOO PV hem posat a l’abast de la nostra afiliació una consulta sobre el desenvolupament d’aquestes oposicions, tant des del punt de vista de les persones aspirants com dels tribunals.

FE CCOO PV dona suport a totes les persones que participen en l’oposició, aspirants i membres de tribunals, i ha habilitat el correu CCOOtajuda@pv.ccoo.es per a resoldre dubtes i problemes.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.