Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

La FE CCOO PV ha participat activament en l’elaboració d’esmenes i propostes al Ier Pla d’Igualtat de la Conselleria d’Educació

  • RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’ordena la publicació del I Pla d’igualtat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/666]
  • I Pla d’igualtat del personal docent Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 2018-2022
  • Publicació 8476 DOGV 31/01/2019

EL 31 de gener de 2019 es publica en el DOCV el I Pla d’Igualtat de la Conselleria d’Educació. Un pla que contempla mesures per avançar en igualtat en un sector eminentment feminitzat com és el nostre.

31/01/2019.
educació conselleria igualtat

educació conselleria igualtat

La FE CCOO PV ha participat activament en l’elaboració d’esmenes i propostes al I Primer Pla d’Igualtat de la Conselleria d’Educació

La insistència en el tractament de dades de la diagnosi va fer aflorar la bretxa salarial entre dones i homes docents, un 4,92%.

Avui, 31 de gener de 2019 es publica en el DOCV el I Pla d’Igualtat de la Conselleria d’Educació. Un pla que contempla mesures per avançar en igualtat en un sector eminentment feminitzat com és el nostre.

L’elaboració del Pla ha estat participada en la comissió del pla, on FECCOOPV formem part i hem estat activament proposant.

Aquesta comissió es va constituir el 3 de novembre de 2016 i finalment el pla publicat avui entrarà en vigor demà 1 de febrer de 2019.

Al si d’aquesta comissió s’ha elaborat la diagnosi a partir de les dades de la plantilla i dels conceptes proposats per a tractar-la. En aquesta tasca, la contribució de la FE CCOO PV ha estat molt important ja que la nostra perseverància va fer que finalment afloraren les dades de la bretxa salarial existent entre homes i dones docents.

El sector dels i de les docents tendeix a pensar que no existeix donat que no hi ha complements que es diferencien per sexe i que tots els conceptes s’apliquen per igual. No obstant això, amb dades que emanen de la diagnosi, els permisos corresponents a l’àmbit familiar i de cures són majoritàriament sol·licitats per dones (84,39% front a 15,61% que sol·liciten els homes), així com les llicències per interés particular, sol·licitades en un 80% per dones.

De igual manera, el 60% de reduccions de jornades també recau sobre les dones.

Per tant, el gaudi d’aquests permisos i l’exercici de les reduccions de jornada ve acompanyat d’una disminució en la retribució i, per tant, en la massa salarial percebuda per dones. Aquesta és la principal raó per l qual es produeix la bretxa salarial.

Podem afirmar també que la conciliació i les tasques de curs recauen majoritàriament en les dones docents.

Davant d’aquesta realitat i altres posades de manifest en la diagnosi, varem aportar millores a les mesures proposades per la Conselleria, com ara vetllar per la presencia ponderada o en el seu defecte equilibrada d’homes i dones en organs de participació, representació, decisió i de selecció de personal. Necessitat d’obrir la negociació d’un nou Decret de Permisos i Llicències que contemple mesures correctores de la dedicació majoritàriament femenina a les cures i l’àmbit familiar, incentivant l’exercici de la coresponsabilitat.

Documentación asociada
Documentación asociada
TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.