Federació Ensenyament CCOO-PV | 3 de julio de 2020

Propostes per l'ensenyament concertat

  Propostes de CCOO per l' Ensenyament concertat davant la tramitació de la nova llei educativa

  24/01/2019.
  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  Propostes de caràcter laboral per l'ensenyament concertat presentades per CCOO

  La Federació d'Ensenyament de CCOO assenyala que l'article 117 de la LLOE, que regula els concerts educatius i el pagament delegat, ha quedat obsolet en molts dels seus apartats. Per això, en l'actual procés de tramitació de la nova Llei Educativa, que ja ha passat per la Mesa de Concertada del Ministeri i pel Consell Escolar de l'Estat, CCOO ha presentat les propostes de caràcter laboral següents:


  Equiparar en el termini de 3 anys el salari del professorat de l'ensenyament concertat al del professorat interí dels respectius nivells educatius de la seua comunitat (que ja és igual al del professorat funcionari en sexennis i tutories).


  Separar en la partida d' “Altres Despeses” els salaris del Personal d'Administració i Serveis dels necessaris per al manteniment dels col·legis i que tot aquest personal tinga accés al “Pagament Delegat”, amb criteris anàlegs als aplicats als centres públics de l'àmbit territorial corresponent.


  Regular la partida per a l'atenció del personal complementari d'unitats i centres d'educació especial i que aquest personal tinga accés al “Pagament Delegat”.


  Aclarir els conceptes a abonar amb la partida de “Despeses Variables”. Ha d'incloure clarament la “Paga Extra d'Antiguitat” (evitant que es negue el seu abonament en algunes comunitats) i preveure la percepció d'altres components salarials, variables o unipersonals (similars a l'ensenyament públic), que reconeguen les Conselleries.


  Que les comunitats autònomes definisquen en els seus pressupostos els propis mòduls de concerts, adequats a les ràtios i als complements autonòmics, per a facilitar el seu compliment i l'equiparació.


  Donar prioritat per a accedir a les vacants en centres concertats el personal que haja prestat serveis en unes altres unitats concertades suprimides.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.