Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

La FE CCOO PV atén al personal funcionari docent no universitari, educació privada concertada i no concertada, no reglada, autoescoles, educació especial, educació infantil, escoles majors, ensenyament universitari, MEC, Institut Cervantes.

L’estructura sectorial integra l’afiliació des del seu lloc de treball, atenent a la branca a la qual pertanyen. Ací tens els sectors que engloben cada federació i els enllaços als seus respectius llocs web:

Tel. 963 882 155 - ensenyament@pv.ccoo.es

Twitter: @educacio_ccoopv

Instagram: @feccoopv

Facebook: www.fb.com/FECCOOPV

Telegram: canal informativo

YouTube: FECCOOPV COMUNICA

Ensenyament públic

Personal docent no universitari d’Infantil, primària, secundària de l’ensenyament públic valencià

Contacte: epublica-ensenyament@pv.ccoo.es

Ensenyament privat

Ensenyament concertat, ensenyament reglat no concertat, centre d’Educació Infantil, Centres d’atenció a persones amb discapacitat, Centres d’atenció a menors, ensenyament no reglat, centres d’enseyament de perruqueria, estètica, música, dansa i oficis artístics, Autoescoles, Universitats privades, Col·legis Majors, Escoles de turisme, entre altres.

Contacte: javier.garcia@pv.ccoo.es

Universitats

Personal Docent, i Personal d’Administració i Serveis de les Universitats valencianes

Contacte: patricia.alberola@ua.es

Personal de Serveis Educatius Complementaris

Educació especial, educació infantil, fisioterapeutes, educadors i educadores socials, treballadores socials.

Contacte: ilopez@pv.ccoo.es