Federació Ensenyament CCOO-PV | 4 de junio de 2020

FE CCOO PV informa: obert el termini per a la presentació de la programació de les opossicions de secundària i altres cossos

  • Consulta el llistats de persones admeses i excloses.

20/05/2019.
opos

opos

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment selectiu per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/5135]

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/20/pdf/2019_5135.pdf

Cos de professors d'Ensenyament Secundari:

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-ensenyament-secundari%20

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes:

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-escoles-oficials-d-idiomes

Cos de professors tècnics de Formació Professional:

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2019-cuerpo-de-profesores-tecnicos-de-formacion-profesional%20

Cos de professors de Música i Arts Escèniques:

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-de-musica-i-arts-esceniques

 

Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny:

http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2019-cos-de-professors-d-arts-plastiques-i-disseny

 

Avís important!

Data de realització de la primera prova de la fase d'oposició: 26 de juny de 2019 a les 9.00 hores en els següents llocs d'actuació:

Llocs d'actuació

Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives __>

El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 21 de maig de 2019 al 20 de juny de 2019, tots dos inclosos).

Presentació de la Programació

El termini de presentació de la programació didàctica serà del 21 de maig del 2019 al 30 de juny de 2019 (tots dos inclosos).

Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació didàctica, d'acord amb la base 7.2.1.2.b de la convocatòria.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.