Federació Ensenyament CCOO-PV | 4 de junio de 2020

FE CCOO PV Informa: Publicació dels tribunals

  • Nomenament dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer

31/05/2019.
menbres tribunals

menbres tribunals

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5527]

Cos de professors d'Ensenyament Secundari
Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes
Cos de professors tècnics de Formació Professional
Cos de professors de Música i Arts Escèniques
Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Una vegada publicats els membres dels tribunals s'obri un període per a les abstencions.

Motius d’abstenció dels membres dels tribunals:

➡Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents circumstàncies:

��Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.

��Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.

��Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.

��Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.

��Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

Hi ha de termini fins al 7 de juny per a les abstencions.

Els/les aspirants també podràn recusar els membres d’un tribunal d’oposició i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció

Enlaces relacionados
Enlaces relacionados
TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.