Federació Ensenyament CCOO-PV | 4 de junio de 2020

La FE CCOO PV recorre l'Ordre que regula el funcionament de les escoles de primer cicle de titularitat pública

  La Conselleria d'Educació retalla i precaritza l'atenció a l'alumnat de 2 a 3 anys en centres públics mitjançant la supressió de llocs de treball d'Educadors i Educadores d'Educació Infantil en Col·legis Públics

   

  11/07/2019.

  Durant el curs 2015-2016 la Conselleria d'Educació va posar en marxa, mitjançant l'Ordre 7/2015, un dels seus projectes estrela de l'anterior legislatura: la incorporació als Col·legis Públics d'Educació Infantil i Primària d'aules per a l'escolarització d'alumnat de 2 a 3 anys.

  La FECCOOPV es va posicionar llavors (i continua fent-ho) a favor d'aquesta incorporació, reclamant que el que es presentava com un “projecte experimental” es convertira en una realitat estructural del sistema educatiu valencià.

  El propi preàmbul de l'esmentada Ordre incideix en la importància d'aquesta etapa educativa com a compensadora de les desigualtats socials, perquè és el moment de la realització dels aprenentatges bàsics i el desenvolupament de les estructures inicials del coneixement dels xiquets i xiquetes.

  D'aquesta manera el curs 2015-2016 es va iniciar amb una aula d'aquestes

  Característiques en 35 centres del País Valencià, cadascuna d'elles dotada amb un mestre/mestra d'Educació Infantil i un educador/educadora d'Educació Infantil.

  És a dir, amb dos professionals per a cada aula, atesa l'elevada ràtio de les mateixes (18 alumnes/alumnes per classe) i a les especials característiques que presenta el treball en aquestes edats.

  Amb posterioritat, i en cursos successius, la Conselleria d'Educació va continuar creant aules en centres públics fins a arribar al més d'un centenar existents en l'actualitat.

  En alguns d'aquests centres, a causa de la seua grandària i ateses les necessitats d'escolarització, es van crear dues aules per centre i, lògicament, l'Administració va mantindre els mateixos llocs de treball per cada aula: un mestre/mestra i un educador/educadora d'Infantil.

  No obstant això la Conselleria d'Educació ha decidit, per al pròxim curs 2019-2020 precarizar l'atenció a l'alumnat de 2 a 3 anys dels centres públics restant recursos humans en aquestes aules, I ho fa a pesar que en el 2105 la pròpia Administració afirmava que “si en algun moment del desenvolupament humà es pot incidir de manera decisiva i compensatòria és precisament en aquestes fases inicials, en les quals s'haurà de contemplar un nou concepte de cultura escolar adaptada al conjunt de canvis socials”

  Així, l'Ordre que regularà l'organització i funcionament de les escoles de primer cicle de titularitat pública (Ordre 21/2019) disposa que les aules de 2 a 3 anys situades en col·legis públics seran dotades amb un únic educador o educadora d'Educació Infantil per centre, independentment del nombre d'aules del centre i del nombre d'alumnes i alumnes escolaritzats. Un disbarat educatiu.

  I ho fa mitjançant una Disposició Transitòria Única, de la redacció final de la qual la FECCOPV ha tingut coneixement el mateix dia de la seua publicació en el DOGV.

  En la pràctica això suposarà la supressió de llocs de treball en aquells centres on en l'actualitat hi ha creades dues o més d'aquestes aula.

  Tot això d'amagat, amb el curs escolar finalitzat, sense consultar amb la comunitat educativa i sense negociació prèvia.

  D'aquesta manera la Federació d’Ensenyament de CCOOPV ha presentat recurs contenciós- administratiu contra l'Ordre 21/2019 que regula l'organització i funcionament de les escoles de primercicle de titularitat pública i, concretament, en contra de la Disposició Transitòria Única quedetermina els llocs de treball.

  Lamentem que, una vegada més, haja de ser la Justícia la que garantisca els drets laborals de les educadores i educadors d'Infantil. Recordem que, recentment el TSJ va donar la raó a la FECCOOPV (i va condemnar en costes a la Generalitat Valenciana) per haver modificat, també unilateralment, les funcions d'aquests professionals en voler-los convertir en monitors de menjador obviant totalment la important labor educativa que realitzen.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.