Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

Regulació de la fase de pràctiques de les persones seleccionades en les oposicions de Mestres

  11/10/2018.
  Fase de pràctiques

  Fase de pràctiques

  RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l’ingrés al cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

  https://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/11/pdf/2018_9341.pdf

  1. De conformitat amb el que preveu la base 12 de l’Ordre 12/2018, la durada de la fase de pràctiques serà de sis mesos de docència directa dins del període lectiu del mateix curs escolar, en la destinació que s’adjudique al personal funcionari.

  2. Sense perjudici de les excepcions previstes en el punt nové d’aquesta resolució, amb data 15 de març de 2019 es donaran per finalitzades les pràctiques per a aquells mestres que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació en el centre, sense perjudici que continuen atenent les seues activitats docents, fins al seu nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera.

  3. En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una durada superior a tres mesos, que haurà de ser de docència directa dins del període lectiu del mateix curs escolar, en la destinació que se’ls haja adjudicat.

  Ja sabeu que qualsevol dubte de la fase de pràctiques ho podeu consultar en ccootajuda@pv.ccoo.es

   

   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.