Federació Ensenyament CCOO-PV | 11 de agosto de 2020

Adjudicacions Agost 2020

La FE CCOO PV proposa que la declaració d’emergència climàtica estiga present en les aules

  El sindicat planteja propostes pedagògiques per abordar el canvi climàtic i un desenvolupament del Decret d’escola inclusiva que dote de plantilla suficient, regule i harmonitze tot el personal que hi participa.

  03/09/2019.
  Roda de premsa d'inici de curs

  Roda de premsa d'inici de curs

  La Federació d’Ensenyament ha presentat en roda de premsa les línies fonamentals de les propostes sindicals davant la imminència del començament del curs escolar, amb especial atenció al paper pedagògic de la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament del Decret d’escola inclusiva.

  Xelo Valls, secretària general de la FE CCOO PV ha afirmat que “en el context planetari en el qual ens trobem, cal apostar i treballar per la declaració d’emergència climàtica i que aquesta aposta es traduïsca en un eix prioritari en les polítiques educatives”. En coherència, el sindicat reivindica una bateria de propostes pedagògiques multidisciplinàries que vinguen a enriquir el que ja es fa en els centres educatius, però també un pla director de les construccions educatives de manera que puguen ser edificis amb confort climàtic, eficiència energètica i que reduesquen les emissions de CO2, que siguen sostenibles i amb compromisos participats per diferents administracions.

  El sindicat considera igualment un eix prioritari tot el desenvolupament del Decret sobre escola inclusiva. El desenvolupament d’aquesta aposta imprescindible per a construir la cohesió social i l’equitat necessària per a la ciutadania del futur passa, necessàriament, per unes plantilles adients per atendre totes les manifestacions de la diversitat que hi ha a les nostres aules, tant de personal docent com de la resta de personal de suport educatiu.

  A més a més, reclama la consecució d’una reivindicació sindical històrica, que el personal d’educació especial i infantil, i la resta de personal de suport educatiu passe a ser gestionat per la Conselleria d’Educació. Un repte que ha de negociar-se en els fòrums de representació actual de manera que es garantesquen les condicions laborals ja assolides.

  ENSENYAMENT PÚBLIC

  Rafa Martínez, secretari d’Enseyament públic ha refermat el compromís del sindicat en el rebuig a la LOMCE i en l’exigència de millores laborals i salarials “que ens permeten recuperar tot l’arrabassat durant la crisi, un nou decret de permisos i llicències que amplie els actuals, especialment quant a protecció de la maternitat i paternitat i la lluita contra la bretxa de gènere. També baixada de ràtios, millors infraestructures educatives, cap barracot, fora fibrociment, etc. S’ha d’abordar una nova negociació de plantilles i augmentar-se la despesa pública en educació fins a nivells sensiblement superiors als actuals”.

  Ocupació estable i amb drets

  CCOO va aconseguir en 2017 unes ofertes d’ocupació amples i planificades en el temps, les quals estan suposant l’estabilització de les plantilles docents, de la situació laboral del professorat i la seua millora de drets laborals com a personal funcionari de carrera.

  Aquest augment i estabilització de les plantilles és clau per a un sistema educatiu públic que avance en qualitat i equitat.

  El sindicat ha arreplegat aportacions de l’afiliació i propostes de millora del procés selectiu del concurs-oposició, per elaborar una bateria de propostes per a millorar properes convocatòries. Seguirem reivindicant la no eliminatorietat de les proves, el possible canvi en l’ordre de les proves, adequar-les a la pràctica docent i ajustar els criteris de correcció i d’avaluació en algunes especialitats amb baixa quantitat de persones que superen la primera prova respecte a la mitjana de totes les especialitats.

  Jornada lectiva

  Reivindiquem reduir les hores lectives de secundària fins a les 18 hores i les 23 en primària. Considerem fonamental que aquesta reducció d’hores lectives no ha d’afectar a les hores d’assignació per a tutores i tutors, que s’han de mantenir en tres.

  La jornada lectiva docent a l’estat espanyol està per damunt de la mitjana europea. El nostre professorat imparteix 118 hores lectives més a l’any, és a dir, un 15,48% addicional.

  També demanem que els i les docents majors de 55 anys tinguen dret a una reducció horària no depenent de les necessitats organitzatives. Aquest és un dret perdut en els darrers anys de retallades.

  ENSENYAMENT PRIVAT

  En aquest nou curs, per a l’ensenyament concertat demanem ser part activa en decisions importants com l'ajust escolar. Exigim un respecte a la negociació col•lectiva i per això cal interlocució amb l’administració sobre les modificacions en les unitats abans de la seua publicació en el DOGV

  Als centres d’ensenyament privat, concertats o no, també cal revertir les retallades. Cal eliminar els acomiadaments irregulars a final de curs escolar i aconseguir una estabilitat laboral, reduint la precarietat. És en aquest sector on es produeix major destrucció de l’ocupació en el mes de juliol..

  Urgeix negociar els temes pendents: sexennis, disminució de la càrrega lectiva del personal docent, sexennis, les plantilles d’EI, EE, CF i Batxillerat, així com la disminució de les ràtios d'alumnat que hi ha establides, sobretot en educació especial i infantil, augment de la partida d’altres despeses dels concerts, millores en les condicions de la jubilació parcial.

  Cal reprendre el tema del pagament delegat del personal complementari dels centres i augment d’aquesta partida per poder homologar salarialment (complement de carrera professional)

  Molt important també és el tema de la salut laboral del personal docent:

  • Presència de fibrociment en els centres (que afecta a tota la comunitat educativa)

  • Alts Riscs psicosocials que fomenten la precarietat i inestabilitat del sector.

  UNIVERSITAT

  La nova configuració del Consell va separar la Universitat de la Conselleria d’Educació, creant-ne una nova on s’inclou, acompanyada de la innovació, ciència i societat digital. Considerem negativa aquesta configuració, ja que indueix a pèrdua del caràcter educatiu de les universitats.

  També és urgent la signatura del conveni laboral de les universitats, que està en format “preacord”.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.