Federació Ensenyament CCOO-PV | 11 de agosto de 2020

Adjudicacions Agost 2020

La FE CCOO PV exigeix a l’Administració, amb caràcter urgent, la reclassificació dels llocs de treball d’educadors i educadores d’educació infantil

  Amb això s’acompliria el Pacte assolit entre la FECCOOPV i l’Administració el passat 3 de juliol de 2018

  14/11/2019.
  Registre sol·licitut reclassificació Educació Infantil

  Registre sol·licitut reclassificació Educació Infantil

  El personal educador d’Educació Infantil de la Generalitat Valenciana treballa en centres públics d’Educació Infantil i Col•legis d’Educació Infantil i Primària, atenent alumnat de Primer Cicle (0 a 3 anys).

  Actualment la titulació específica requerida per a prestar servei en aquests llocs és la de Tècnic o Tècnica Superior en Educació Infantil. D’acord amb la Llei Valenciana de Funció Pública, i segons eixe requisit, aquests llocs de treball han de classificar-se dintre del Grup B, Cos B-07,

  En l’actualitat els llocs de treball que ocupa aquest personal estan classificats dintre del grup C1-04. Ja que el grup C1-04 és inferior al B-07, en juliol de 2018 i en el marc del Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre millora de les condicions de treball del personal Educador d’Educació Infantil, acordem amb l’Administració realitzar un procés de reclassificación d’aquests llocs (canvi del grup C1 al grup B).

  Aquest canvi de grup comporta un increment salarial, ja aprovat pel Consell i publicat en el DOGV el 2 de maig de 2019, que encara no s’ha materialitzat en no haver-se produït el procediment de reclassificació pactat. Per tant la reclassificació suposa complir la normativa vigent, un important reconeiximent profesional y, conseqüentement, un augment salarial per al personal educador d’Educació Infantil

  No obstant això, passats 16 mesos de la firma del Pacte i després de més de 6 mesos de comptar amb la necessària dotació pressupostària, l’Administració Valenciana encara no ha publicat el procediment que materialitze la reclassificació acordada.

  Aquesta inacció de la Generalitat, que incompleix la seua pròpia normativa (Llei de Funció Pública) i els acords subscrits amb les organitzacions sindicals (de manera especial el Pacte de 3 de juliol de 2018) està causant un greu perjuidici al personal Educador d’Educació Infantil. Per tot açò, la FECCOOPV exigeix a l’Administració Valenciana la reclassificació d’aquests llocs de treball al grup B.

  També exigim la convocatòria de la Comissió Paritària de Seguiment del Pacte de 3 de juliol de 2018, (la funció del qual és vetllar pel compliment d’allò pactat) i que es determine el procediment per a portar a terme la reclassificació d'aquests llocs de treball.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.