Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

Concurs General de Trasllats 2020

  • Termini i sol·licitut telemàtica de places
  • Llistats de participació
  • Guia del Concurs General de Trasllats

20/01/2020.
Concurs de trasllats autonòmic

Concurs de trasllats autonòmic

TERMINI I SOL·LICITUD TELEMÀTICA DE LES PLACES:

✅Entre el 21 i el 27 de gener es realitzaran les peticions telemàtiques a places en la segona fase del CGT.
✅Amb caràcter general, cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi d’especialitat.
✅El nombre de peticions no podrà excedir de 300.
✅S’han de consignar els codis de centres o localitats i tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència.
✅Les peticions poden fer-se a centre concret o localitat, i seran compatibles les dues modalitats. En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta.
✅Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat cal repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs sol·licitats. Qui desitge sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat podran anotar únicament els codis corresponents a la localitat i lloc-especialitat. Si respecte a tots els centres d’una localitat desitjara sol·licitar algun o alguns de manera prioritària, aquests centres podran consignar com a peticions individualitzades per ordre de preferència i, a continuació, consignar el codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat, entenent-se incorporats a les seues peticions la resta centres.


‼Les VACANTS o RESULTES dels centres penitenciaris, dels centres d’atenció educativa singular (CAES), dels centres d’educació de persones adultes i dels centres de reeducació, no s’entenen sol·licitades en la petició de localitat i han de ser sol·licitades expressament si es vol optar-hi.


��Si es presentara en termini i forma més d’una sol·licitud de places, només es tindrà en compte l’última presentada.


⚠Les persones que participen voluntàriament i que NO realitzen la sol·licitud telemàtica de places, NO CONTINUARAN EN EL PROCÉS.

Les persones PROVISIONALS poden participar per TOTES les seues especialitats.

 

LLISTATS DE PARTICIPACIÓ:

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2019-2020 del cos de Mestres.
http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/admitidos-y-puntuaciones

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2019-2020 dels cossos de Secundària i Altres Cossos.
http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/admitidos-y-puntuaciones1

Llistats definitius de puntuacions dels participants en el procediment de concurs de trasllats per al curs 2019-2020 del cos d'Inspectors.
http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/admitidos-y-puntuaciones2

 

GUIA DEL CONCURS:

La tens disponible al següent enllaç.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.