Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Permís IGUALITARI per Lactància. Ara sí!

    Les dues persones progenitores poden gaudir de la lactància al finalitzar el permís de paternitat i maternitat respectivament

    04/02/2020.
    Cambios normativos en relación con los permisos de paternidad y lactancia.

    Cambios normativos en relación con los permisos de paternidad y lactancia.

    Per fi ja és una realitat! Segons unes instruccions rebudes aquesta setmana, les dues persones progenitores poden gaudir de la lactància al finalitzar el permís de paternitat i maternitat.

    ✍ Per gaudir d’aquest dret, cal sol·licitar el permís per lactància 15 dies abans de finalitzar els permisos de maternitat i de paternitat i cal adreçar-se a Personal de la Direcció Territorial en la qual es treballa (Alacant, València o Castelló).

    ✊ Aquestes Instruccions posen fi a un període de procediment incorrecte, ja que no s’estava aplicant la normativa actualitzada, el RD-L 6/2029, que va entrar en vigor el 8 de març del 2019, el qual modificava tant l’Estatut de Treballadors i Treballadores com el Text refós de l’Empleat Públic, de manera que les dos persones progenitores tenen dret al permís per lactància.

    TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
    TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
    TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
    TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

    TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

    Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]