Federació Ensenyament CCOO-PV | 11 de agosto de 2020

Adjudicacions Agost 2020

FUNCIONARIAT DE CARRERA de 2018 (Mestres oposició de 2018)

  04/02/2020.
  Funcionariat de Carrera al BOE

  Funcionariat de Carrera al BOE

  Ja han eixit publicades en el BOE com a funcionaris i funcionàries de carrera les persones que van aprovar les oposicions convocades per ordre 12/2018, de 17 d'abril (mestres de l'oposició de 2018) i han superat la fase de pràctiques.

  BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1601

  ⁉RECONEIXEMENT DE L'ANY DE PRÀCTIQUES I TRIENNIS I SEXENNIS:

  ✔ Conselleria ha de pagar amb retroactivitat des de l’1 de setembre de 2019. Recordem que per obtindre un trienni s'ha d'haver treballat 3 anys en qualsevol administració pública i un sexenni s'ha d'haver treballat 6 anys en centre educatiu públic i s'han de tindre com a mínim 100 crèdits de formació durant eixe període.

  S’ha de demanar el pagament dels triennis i sexennis?
  - Sí. S’ha de presentar una instància específica (Annex II) per registre d’entrada de la Direcció Territorial d’Educació de la província on tenim la plaça definitiva. Aquesta instància la podem trobar a les Direccions Territorials.

  - En la instància s’ha d’especificar el temps que hem treballat des de qualsevol de les situacions administratives (com a funcionariat interí, en pràctiques o de carrera).

  ��Els temps treballat en altres administracions públiques em compta per a triennis i sexennis?

  Només per a triennis. Per a sol·licitar el reconeixement d’eixe temps has de demanar l’Annex I dels serveis prestats en eixa administració i adjuntar-ho a l’Annex II.

  ��En el cas de tindre comissió de serveis en una província diferent on tinc la plaça definitiva, a quina Direcció Territorial he de dirigir la meua instància on sol·licite el pagament?
  La instància es pot presentar en qualsevol Direcció Territorial, sempre dirigida a la Direcció Territorial on tenim la plaça definitiva.

  ��Tinc dret a cobrar triennis i sexennis l’any de pràctiques?
  No es reconeix eixe dret, però eixe any treballat sí que compta com a temps treballat per aconseguir un nou trienni o sexenni.

  ��Quant de temps tarden en fer el pagament?
  Normalment tarden uns mesos. Recomanem presentar-ho sempre des del registre d’entrada de la Direcció Territorial d’Educació o, en el seu defecte, en sobre obert en una oficina de correu dirigit a la Direcció Territorial de la Província on tenim la plaça definitiva. Hem de demanar que ens segellen tant la instància que enviem com la que ens quedem com a comprovant, ja que el segell equival a un registre d’entrada.

   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.