Federació Ensenyament CCOO-PV | 31 de octubre de 2020

Curs 2020 - 2021

La FECCOOPV insta de manera urgent que els centres residencials i pisos tutelats de diversitat funcional, salut mental, infància reben materials preventius davant la pandèmia del coronavirus

  Els treballadors i treballadores de serveis depenents de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclussives necessiten de manera urgent màscares, guants, solucions alcohòliques i tots els altres elements necessaris per a atendre usuaris dels centres que estiguen en situació d'aïllament per patir COVID19

  18/03/2020.
  FECCOOPV al teu costat

  FECCOOPV al teu costat

  Som coneixedors que centres de salut, hospitals i altres dispositius sanitaris encara no han rebut el material preventiu suficient perquè els seus professionals estiguen prou dotats íntegrament i que hi ha una demanda intensa perquè arriben ja els materials. És necessari que la Conselleria de Sanitat Universal en coordinació amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives remeta de manera urgent els Equips de Protecció Individuals.

  Però, en la mateixa mesura urgim al fet que els centres que atenen les persones amb diversitat funcional, malaltia mental, majors i infància i adolescència siguen considerats també com altament prioritaris per a la recepció de EPIs igual que els anteriors. Cal considerar que són centres residencials on conviuen, en el cas de diversitat funcional i majors, amb un risc extrem per a la seua salut en molts casos per a les persones internes en el cas de contraure el COVID19 i en el cas de les persones més joves amb malaltia mental i tots els menors que estan en el sistema de protecció i subjectes a mesures judicials en centres d'internament que estan en la xarxa pública d'atenció, independentment que siguen de gestió pública o privada.

  A més, la FECCOOPV demanda que s'establisquen els sistemes organitzatius necessaris per a garantir l'aïllament i la cobertura de totes les jornades laborals, ja que molts dels centres o pisos tenen dimensions reduïdes, on en el dia a dia conviu un nombre de persones important: usuaris, equips tècnics, educadors i educadores, personal de serveis i cuina...

  La FECCOOPV sol·licita també que a les persones amb malaltia mental que estan en pisos i residències sense jardí o pati, se'ls emeta un certificat per part de la CIPI perquè puguen eixir com a mínim mitja hora al dia, perquè constatem que els conflictes de convivència poden ser extrems entre les persones ateses.

  Per tant, exigim que tots aquests centres i serveis siguen considerats d'alta prioritat en el lliurament del material preventiu necessari al més prompte possible.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.