Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

Concus de Trasllats. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

  • Mestres
  • Secundària i altres Cossos
  • Cos d'Inspecció

15/05/2020.
Adjudicacions definitives CGT

Adjudicacions definitives CGT

La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen tindrà lloc l’1 de setembre de 2020, i se cessarà en el de procedència el 31 d’agost de 2020

Junt amb el llistat d'adjudicacions, es publica també la llista definitiva del professorat exclòs de la participació del procediment de provisió de places amb indicació de la causa d’exclusió, que s’assenyalen en l’annex II, i la llista definitiva de participants que no continuen en el procediment per no haver formulat peticions, que s’assenyalen en l’annex III.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per via telemàtica recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i FP, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seua publicació.

Tens adjunts els llistats.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.