Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

La FE CCOO PV exigeix a l'administració que s'extremen totes les mesures de precaució sanitàries en les proves de la AvBAU i en les proves d'accés als cicles formatius d'FP

  Estimem convenient unes instruccions específiques per a aquestes activitats

  29/05/2020.
  Proves AvBAU

  Proves AvBAU

  Tant les proves d'accés als cicles de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional previstes per als dies 1 i 2 de juliol com les proves de la AvBau que tindran lloc els dies 7, 8 i 9 del mateix mes implicaran el moviment als Instituts d’Ensenyamnet de Secundària i als Centres Integrats de FP del País Valencià d'una quantitat important de persones. Per tal de minimitzar al màxim els possibles riscs de contagi, des de FE CCOO PV proposem a l'adminstració una sèrie de mesures que detallem a continuació:

  Respecte als espais on es faran les proves:

  - Es seleccionaran, preferentment, espais en l'exterior dels edificis dels centres amb condicions adequades de temperatura i soroll i amb suficient amplitud per a acollir a l'alumnat, permetent el distanciament social recomanat.

  - En cas que açò no siga possible, l'alumnat es distribuirà per les aules del centre en grups de 10 persones màxim. Se seleccionaran les aules més amples, i amb millors condicions de temperatura i soroll. Les finestres de les aules romandran obertes en tot moment per a facilitar la ventilació.

  - S'haurà d'establir una distància mínima de 2 metres de separació entre els diferents llocs per a la realització de l'examen per part de cada estudiant. Entenem per lloc l'espai que ocupen l'alumne o alumna amb la seua cadira i la seua taula corresponent (aproximadament d'entre 1,5 i 2 metres quadrats). A tall d'exemple, seria deixar almenys una fila lliure a banda i banda de cadascun

  Respecte a la desinfecció dels espais:

  Dies abans de la realització de la prova s'haurà de realitzar una adequada desinfecció de totes les instal·lacions necessàries (llocs per a l'examen, corredors interiors i zones exteriors per al trànsit i ús comú el dia de la prova, condícies, etc.). Desinfecció periòdica de les condícies mentre dure la prova i procedir a una desinfecció integral de totes les zones utilitzades una vegada conclòs l'examen. Si entre la finalització d'una prova i l'inici de la següent no ha segut possible la desinfecció del lloc que cada alumne/a ha ocupat, s'ha de garantir que aquell lloc serà ocupat a la següent prova pel mateix alumne/a. Aquest lloc romandrà lliure si l'estudiant no ha de fer eixe examen. En el cas de les proves d'accés a cicles formatius s'haurà de desinfectar tot allò l'indicat anteriorment al migdia, ja que hi ha un canvi de persones (pel matí s'examinen les persones que volen accedir als graus mitjans i a la vesprada els aspirants als graus superiors)

  Respecte al personal:

  Augmentar de manera significativa i suficient el nombre de docents que controlen les proves en ser necessari un nombre major de llocs o estàncies. Igualment serà necessari augmentar el personal de control d'accessos, així com el de neteja.

  Respecte als procediments i les mesures de protecció:

  Les crides de l'alumnat per a la realització de la prova hauran de fer-se en l'exterior dels recintes, per la qual cosa s'haurà de disposar d'espai suficient per a tal finalitat i mantindre les distàncies de seguretat establides de dos metres per part de tot l'estudiantat. En tot cas, es posaran llistes en les quals cada persona sàpia a quina sala ha d'anar i les crides s'organitzaran en concordança, guardant una àmplia distància entre cada grup d'alumnes i alumnes.

  - Protocol·litzar el maneig, distribució, recollida i correcció dels exàmens en paper per part del professorat i l'alumnat de cara a evitar contagis. En aquest cas, caldria establir el temps que hauran de romandre en quarantena els exàmens abans de ser manipulats per a la seua correcció per part del professorat. Encara així, caldria que aquesta correcció es fera amb les degudes mesures d'higiene de mans.

  - En el cas que alguna alumna, alumne o algú del personal present en la realització de les proves mostre algun símptoma relacionat amb la Covid-19, es recomana seguir les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

  - En els moments d'esplai, l'alumnat romandrà en els espais exteriors de l'edifici i mantindrà la distància de seguretat.

  - Proveir una dotació de màscares suficient en funció del tipus que siguen aquestes, tant per al personal docent a càrrec de les proves com per a tot l'alumnat que haja de fer-les. Aquestes màscares s'haurien de subministrar abans d'accedir al recinte, i no podrà entrar cap persona que manque d'elles. És necessari explicar l'ús adequat de les màscares a tot el personal i alumnat abans de col·locar-les, així com de les recomanacions per al seu ús en el transcurs de la prova.

  - Dotar a tots els espais on es realitzen les proves de dispensadors d'hidrogels alcohòlics, així com de tovalloles de paper d'un sol ús.

  - Disposar de suficients papereres amb tapa i pedal, dotades de la seua corresponent bossa precintable, per a la seua eliminació posterior seguint un estricte protocol de recollida de residus una vegada finalitzada la prova.

  - Abans d'accedir al recinte de l'examen, l'alumnat hauria de procedir a la rentada de mans amb hidrogels desinfectants.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.