Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

La FECCOOPV demanda l’augment de docents valencians d’un 20% i un augment de la inversió en educació fins al 7% del pressupost autonòmic

  En el marc de la reunió convocada per Conselleria al conjunt de la Comunitat Educativa per abordar l’inici del curs vinent amb la situació de la pandèmia, la FECCOOPV llança aquest document de proposta per al debat.

  05/06/2020.
  Propostes educatives per reeixir de la crisi

  Propostes educatives per reeixir de la crisi

  La Federació d'Ensenyament de CCOOPV (FECCOOPV) entenem que, per a escometre les mesures educatives més urgents de cara al nou curs i davant escenaris com els d'un possible rebrot del virus, és necessària una inversió decidida en educació. Fa falta augmentar la plantilla docent, fan falta programes de compensació i formació del professorat. Cal assegurar la provisió d'equips i sistemes tecnològics que faciliten l'equitat i la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge i el dia a dia dels centres.

  Augment de les plantilles, invertir en educació

  Amb la situació derivada de la crisi sanitària, la nova normalitat en els centres educatius es fa imprescindible que les ràtios es reduïsquen substancialment. Tenint en compte la ràtio proposada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, de 15 alumnes per aula, des de la FECCOOPV considerem que per fer-ho possible caldrà un augment substancial del professorat. Segons els càlculs del sindicat, s'hauria d'augmentar la plantilla entorn d'un 20% per a garantir una millor atenció a tot l'alumnat.

  És imprescindible que es concrete l'estabilització del personal docent de l'educació pública derivat de l'I Acord per la millora de l'ocupació, que implica la convocatòria d'amples ofertes d'ocupació pública per als cursos 2020-21 i 2021-22.

  L'ocupació pública estable és una necessitat per a uns serveis públics de qualitat. El seu defensa ha de passar obligatòriament per culminar els processos d'estabilització i consolidació, per a rebaixar la taxa de temporalitat. Cal donar resposta a les necessitats urgents d'increment estructural de les plantilles docents, molt minvades per les polítiques austericides dutes a terme en l'anterior crisi econòmica, on es van eliminar les ofertes d'ocupació pública.

  Programes de reforç, suport educatiu i acompanyament personalitzat

  Igualment, és fonamental la posada en marxa, des del mateix inici del curs, de programes de reforç, suport educatiu i acompanyament personalitzat, si fora necessari, tant en horari escolar com extraescolar.

  Ha d'assegurar-se també que tot el professorat, personal laboral i funcionari d'administració i serveis i l'alumnat puguen realitzar tots els processos d'ensenyament i aprenentatge en les millors condicions possibles, oferint, des de les administracions educatives i els centres, el suport material i de tota mena que necessiten. Alhora, CCOO considera fonamental recuperar la inversió en Formació Permanent del Professorat.

  La crisi sanitària del Covid-19 ha portat amb si la necessitat d'abordar les tasques educatives a través d'Internet. Això ha suposat un repte per al sistema i ha posat al descobert dèficits en els recursos i infraestructures, així com ha constatat una bretxa digital en l'alumnat. Cal un Increment decidit de les inversions en connectivitat i Internet de banda ampla, especialment en els nuclis rurals i desfavorits. Aquestes inversions han de permetre sostindre la connexió sense interrupcions per a un número massiu d'alumnat i professorat al mateix temps.

  En cas que no disposen dels dispositius tecnològics necessaris i de connectivitat, les administracions educatives han de proporcionar-li'ls amb la suficient rapidesa. Caldrà realitzar una avaluació dels materials entregats per Conselleria a les famílies i preparar un nou pla adaptat a la realitat.

  Fons europeus i finançament autonòmic

  Des de CCOO exigim que una part significativa dels fons europeus que previsiblement rebrà el nostre país es dediquen específicament a l'educació. Cal un finançament just per al País Valencià com venim reclamat tota la societat civil. I finalment l’administració autonòmica ha de posar també la seua part i augmentar el pressupost en educació fins a arribar al 7% destinat a educació com fan els països del nord d’Europa. Tot això ens ha de permetre revertir totes les retallades realitzades i finançar les noves necessitats que l'escenari actual planteja.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.