Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

La FECCOOPV presenta les seues aportacions en el Comités de Seguretat i Salut Laboral

  Proposem protocols per a la realització de les Proves d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i per a la recollida i gestió de llibres, “Xarxa llibres” en Educació Primària

  17/06/2020.
  Aula buida

  Aula buida

  Respecte a les Proves de Graduat en ESO i Batxillerat:

  Tipus de mesures

  Neteja i desinfecció: Neteja i desinfecció reforçada d'elements comuns (aules, lavabos i passadissos) especialment lavabos, taules, cadires i tot el mobiliari que s’utilitza durant el procés.

  Protecció individual: Utilització de màscares i gel hidroalcohòlic, tant per a estudiants com per a professorat. Cap persona podrà ingressar a les proves si no porta mascareta dins del Centre Educatiu.

  Distanciament: Sempre cal mantindre la distància de seguretat mínima d’1,5 m durant tot el procés.

  Organitzatives: Les portes romandran obertes sempre que siga possible. Cal evitar que les persones implicades en les proves toquen els poms de les portes. Es guardarà silenci amb més cura que en una situació de normalitat, evitant alçar la veu.

  No es podrà compartir material entre els i les estudiants, per la qual cosa l'alumnat ha d'assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves. El Centre Educatiu tindrà en cada aula de les Proves un nombre mínim de bolígrafs, per evitar l’intercanvi de materials entre l’alumnat si es dóna el cas de què algú no en porte o no funcione el seu bolígraf.

  S’hauran d’evitar aglomeracions a l’entrada i l’eixida, organitzant-se la crida a les aules perquè es garantisca la distància de seguretat.

  La disposició dels i de les estudiants a les aules haurà de respectar la distància de seguretat. Les taules distaran 1,5 m entre elles.

  És necessari recordar que cada dependència on es realitzaran les proves pot tindre diferents metres quadrats, per la qual cosa, sempre s'ha de garantir la distància de seguretat entre l'alumnat i el professorat.

  L'aula d'examen i el lloc assignat a cada persona participant han de ser els mateixos per a totes les parts de la prova, de manera que no es permetran canvis ni reubicacions al llarg de la jornada i cal evitar que l’alumnat estiga als passadissos del Centre.

  El lliurament i devolució de les proves escrites haurà d'organitzar-se de manera que es limite el contacte directe per part del personal de l'organització de les proves.

  La seua manipulació després de la prova haurà de fer-se amb les degudes mesures de protecció individual. Utilització de guants i gel desinfectant hidroalcohòlic.

  La manipulació dels exàmens després de les proves es realitzarà mitjançant protecció individual havent transcorregut un període mínim de 48 hores de seguretat sanitària. Durant aquest període de temps els exàmens romandran damunt de les taules de les aules assignades, tancades amb clau, per l'obligació i dret de custòdia d'aquests.

  En el cas que es puguen escanejar els exàmens, la correcció per part del professorat, serà de manera digital, evitant així la manipulació del paper.

  Higiene personal: Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en cada aula. Els lavabos seran accessibles a l’alumnat i personal docent implicat en les proves. En els banys cal indicar amb un rètol en la porta l’aforament màxim de la dependència.

  Mesura d'emergència sobrevinguda: El Centre Educatiu ha d'habilitar un mínim de 3 aules menudes per resguardar l’alumnat que presente alguna situació d'emergència sanitària o necessitat de repòs davant l'estrès generat per les proves o que mostre possibles símptomes del COVID19 fins que arriben els serveis sanitaris.

   

  Respecte a la Xarxa de Llibres

  Tipus de mesures

  Protecció individual: Utilització de mitjans de protecció individual : màscares, guants i gel hidroalcohòlic.

  Distanciament: Per mantindre la distància de seguretat entre la persona que entrega el lot i la persona que revisa el lliurament es col·locarà una taula entremig d’ambdós.

  Organitzatives: Establir horaris i cita prèvia per a la devolució dels llibres. Amb calendari i horari enviat prèviament pel mitjà habitual de comunicació (web família, Whatsapp, Telegram) a les famílies implicades. S’han d’evitar tot tipus d'aglomeracions dins del recinte del centre educatiu en el procés de devolució de llibres.

  El lliurament dels llibres es realitzarà dins d'una bossa de plàstic o de paper, amb el nom, curs i grup de l'alumne o alumna que els ha utilitzat i amb un número de telèfon de contacte per comunicar qualsevol incidència.

  Cal guardar el material retornat un mínim de 5 dies, i revisar l'estat dels llibres després d'aquest període de quarantena. La revisió es farà amb les garanties de seguretat sanitària per a les persones que manipulen els llibres, respectant sempre la distància de seguretat i fent ús dels sistemes de protecció recomanats per les autoritats sanitàries.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.