Federació Ensenyament CCOO-PV | 31 de octubre de 2020

Curs 2020 - 2021

És necessari canviar el procediment d’adjudicació de difícil cobertura

  • Cal un procés que permeta la baremació del personal interí aspirant a les places de difícil cobertura.
  • La qualitat educativa que rep l’alumnat ha d’estar objectiu prioritari en la provisió d’aquestes places.

17/09/2020.
listados

listados

Amb l’inici del nou curs s’ha reprès les adjudicacions de places de difícil cobertura, deixant palès les deficiències d’aquest sistema de provisió.

A les dificultats tècniques patides en les primeres adjudicacions, amb col·lapses continus en el sistema, s’ha sumat els problemes d’abastiment de personal en les següents adjudicacions, en matèries com ara valencià o castellà les quals instem a que siguen solucionats el més aviat possible.

La FE CCOO PV és l’únic sindicat que des del primer moment no fou signatari de l’actual addenda d’adjudicacions de difícil cobertura.

Des del primer moment, el nostre sindicat alertà de les disfuncions d’aquest sistema de provisió ja que no preserva els principis de mèrit, igualtat i capacitat i que sí es garanteixen en el procediment ordinari de les borses de treball.

Entenem l’actual procés d’adjudicació de les places de difícil cobertura com un intent de proveir ràpidament places que romanen desertes als processos ordinaris, però les dificultats tècniques, la falta de previsió i la immediatesa acaben abocant a situacions on no es garanteix la millor qualitat educativa possible per al nostre alumnat.

Per al sindicat, les oposicions són el principal procés de provisió que ha de suposar l’accés a la docència amb totes les garanties necessàries, tant per al professorat, com per a l’alumnat, el qual mereix una atenció educativa de qualitat. Després de les oposicions, les places que queden pendents de cobrir-se s’han d’adjudicar sempre amb aquests mateixos principis de garantia i qualitat.

En definitiva, la FE CCOO PV insta a la negociació d’un nou sistema per a la provisió de les places de difícil cobertura el qual permeta l’ordenació del professorat per mèrits, garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, alhora del dret de tot l’alumnat a una educació de qualitat.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.