Federació Ensenyament CCOO-PV | 31 de octubre de 2020

Curs 2020 - 2021

FE CCOO PV exigeix una solució per a les vacants de valencià amb baremació i valoració de la formació i l’experiència

  • CCOOPV reclama la convocatòria de borses extraordinàries en casos d’acumulació de vacants sense cobrir
  • És prioritari convocar borsa de l’especialitat de valencià per cobrir les vacants

18/09/2020.
Adjudicacions definitives CGT

Adjudicacions definitives CGT

La cobertura de llocs de treball d’algunes especialitats docents estan esdevenint un problema per als centres. En particular l’especialitat de valencià veu afectada la situació per l’escassesa de persones titulades en filologia en la borsa i en els actes d’adjudicació de places docents.

Per poder respondre a aquesta necessitat l’Administració Educativa ha ampliat les titulacions adients per a optar a un lloc de difícil cobertura a tenir algunes titulacions superiors i l’exigència del nivell C2 de valencià.

La Federació d’Ensenyament valorem que el sistema actual de sorteig entre les persones que es presenten a la provisió de llocs de difícil cobertura impedeix la baremació i valoració de la titulació aportada i, per tant, no s’ajusta de forma adient als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Valorem, a més a més, que desajustar la selecció del professorat d’aquestes valoracions repercuteix en una minva de la qualitat de l’educació.

Per aquestos motius, considerem la situació produïda com una situació extraordinària i instem a la Conselleria d’Educació que en properes adjudicacions torne a l’exigència de titulació habitual per als llocs de difícil cobertura en l’assignatura de valencià.

A mig termini i per sostenibilitat de la qualitat educativa, revindiquem que la manera de cobrir vacants i respectar els prinicipis d’igualtat, mèrit i capacitat de forma general és mitjançant la convocatòria de borses extraordinàries on es baremen els mèrits de les persones aspirants i que en el cas de valencià és urgent i imprescindible.

Cal subratllar que per a FE CCOO PV la manera ordinària de cobertura és mitjançant les ofertes d’ocupació, les oposicions i, per a llocs que no són estables, mitjançant interinatges que emanen de borses de treball constituïdes. En conseqüència, exigim a l’Administració que elabore un diagnòstic de en quines especialitats es poden patir majors mancances per a cobrir les vacants i substitucions i inicie apertura de borses extraordinàries, que poden romandre obertes si les necessitats són més urgents que la possibilitat de dur a terme la convocatòria i resolució de concursos-oposició.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.