Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

CCOO exigeix la millora dels serveis públics i la recuperació dels drets del seu personal

  L'Àrea Pública de CCOO PV es concentrà ahir en la Delegació del Govern de València i en les subdelegacions d'Alacant i de Castelló com a suport a la mobilització estatal que exigeix la millora dels serveis públics i la recuperació dels drets dels empleats i empleades públics. Aquest sindicat veu impossible aconseguir aquestes metes sense un finançament just i adequat per a cada CA

  11/11/2021.
  Concentració Àrea Pública 10 Nov

  Concentració Àrea Pública 10 Nov

  Així, els delegats i les delegades sindicals del conjunt de l'Àrea Pública han exigit un augment de la despesa pública en els serveis que garanteixen els drets de la ciutadania, així com la recuperació dels drets arrabassats als més de tres milions d'empleades i empleats públics.

  A més, l'Àrea Pública de CCOO PV reivindica la necessitat d'un finançament just que ens permeta realitzar les inversions necessàries per a mantindre els recursos públics en igualtat de condicions que altres territoris. La pandèmia ha posat de manifest, més que mai, que necessitem reforçar els serveis públics com a elements clau per a la societat. Uns serveis públics que garantisquen l'equitat per a tota la ciutadania requereixen d'ingressos. El nostre territori té infrafinançament reconegut per nombrosos estaments i és de justícia reclamar que puguem gestionar els ingressos que ens correspondrien per la població que la Comunitat Valenciana representa dins de l'Estat.

  Respecte als serveis públics, Espanya ha de recuperar la despesa social anterior a la crisi econòmica per a acostar-se als països del seu entorn i, sobretot, garantir els drets de la ciutadania que les polítiques d'austeritat implementades pel PP van empitjorar amb copagaments o dificultats d'accés als serveis públics, entre uns altres. En la mateixa mesura, cal millorar les seues condicions laborals.

  Des de CCOO reivindiquem la necessitat de la negociació col·lectiva que abasta els diferents sectors de personal empleat públic. Volem assenyalar que el Govern no ha complit amb compromisos adquirits amb el sindicat. S'ha de resoldre la resta de les matèries que encara estan pendents del II Acord per a la millora de l'ocupació pública de 2018, i més recentment en l'Acord de 5 de juliol de 2021, que inclou la negociació d'un III Acord bianual per a continuar en la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball i salarials. Així, cal garantir:

  o Salaris: és necessari recuperar el poder adquisitiu perdut per les empleades i empleats públics durant la crisi. Des de 2010 s'han perdut entre 11 i 18 punts de capacitat de compra, dels quals, fins ara, només se n’han recuperat 4. De fet, CCOO ha rebutjat els increments salarials impostos pel Govern l’any 2021 i 2022 per estar molt per davall de l'increment de l'IPC i s'allunyen dels objectius marcats sobre recuperació del poder adquisitiu.

  o Ocupació: hem de recuperar l'ocupació pública perduda i escometre el rejoveniment necessari de les plantilles, com a garantia de continuïtat d'uns serveis públics eficaços, de qualitat i universals.

  o Estabilització de l'ocupació: mitjançant processos amb les màximes garanties jurídiques per a aconseguir estabilitat en les plantilles i acabar amb la temporalitat. És necessari eliminar la taxa de reposició per a fer realment efectiva i duradora la reducció de la temporalitat a menys del 8 % de les plantilles en tots els sectors públics, incloent-hi el sector públic empresarial i els centres d'investigació, en llocs estructurals a més també en tots aquells que han de ser considerats com a tals, i que, en la seua majoria, estan coberts de manera alegal, il·legal o en frau de llei, a través de figures com ara programes, obres i serveis, etc.

  o Recuperar i estendre la jornada de 35 hores, amb les adaptacions oportunes en els diferents sectors per a fer-la realment efectiva, desvinculant-se dels objectius de dèficit, una cosa encara pendent en moltes administracions públiques i sector públic empresarial.

  o Cal impulsar la negociació d'un Acord marc per a l'Administració local respectant el dret a la negociació col·lectiva en cada àmbit. És urgent la derogació de la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

  o Aprovar els plans d'igualtat i de mesures de corresponsabilitat i conciliació, a més dels protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe.

  o Incrementar substancialment els havers reguladors dels grups de l'A2 a l'E, per evitar que es continue deteriorant la qualitat de les pensions de classes passives.

  o Resulta necessari i urgent escometre la resta de desenvolupament de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pendent des de la seua publicació l’any 2007, tant quant a la garantia de compliment dels acords, com a la millora per a l'accés a l'ocupació pública, l'obligatorietat de resoldre les ofertes d'ocupació pública (OOP), l'agilitació dels processos selectius, amb convocatòries amb caràcter anual que preveuen especialment les places vacants ocupades per personal temporal, la provisió i promoció interna, la carrera professional, l'avaluació de l'acompliment, qualificació i classificació professional, la culminació de la disposició transitòria tercera, la mobilitat interadministrativa i la regulació del teletreball, etc.

  o Servei exterior: recuperació del poder adquisitiu i exigència de ple dret a la negociació col·lectiva. No es pot permetre per més temps que el personal porte 12 anys sense actualització salarial, així com facilitar el desenvolupament democràtic del procés d'eleccions sindicals en aquests moments posats en marxa.

  o Actualització de les indemnitzacions de residències per a Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.

  o Constitució de la Mesa de Diàleg per al sector públic empresarial.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]