Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Per la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius

  • La FECCOOPV considerem que es tracta d’una figura professional amb un perfil específic que pot actuar front a les situacions de vulnerabilitat de l’alumnat
  • Altres autonomies ja compten amb educadors socials en centres educatius, amb resultats positius en qüestions com la prevenció d'assetjament escolar o reducció de les taxes d'abandó

04/03/2022.
Menors i diversitat

Menors i diversitat

Davant les situacions problemàtiques de l’alumnat més vulnerable, en entorns socials complicats, és necessària l’actuació conjunta del centre educatiu i les famílies.

Es tracta d’una acció continuada i constant per la resolució de problemes i millora dels resultats encaminada a evitar l’abandó escolar de part de l’alumnat i la sua possible exclusió social. És una tasca intensa que recau en els equips educatius i que requereix d’un constant intercanvi i comunicació amb les famílies. Aquest esforç consumeix moltes hores i energies per part dels equips educatius, els quals no compten tampoc amb una figura professional especialitzada en aquestes tasques.

En la Llei orgànica 8/2021 de 4 de juny, de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, coneguda com a Llei Rhodes, es planteja que la figura de “coordinador o coordinadora de benestar i protecció” puga ser assumida per professionals de l'educació social i no pels docents en el que suposa una sobrecàrrega més de tasques. La figura del Coordinador de benestar i protecció en centres educatius (art. 35), s'encarregaria d'elaborar plans concrets per a la protecció dels menors i per la sensibilització de la comunitat educativa en la qüestió.

La FECCOOPV considerem que els educadors i les educadores socials són la referència en la protecció dels menors i els qui han d’assumir les funcions que s'adjudiquen a aquestes coordinacions.

Extremadura, Castella-la Manxa, Andalusia, Balears i Canàries ja compten amb educadors i educadores socials en centres educatius, “molt ben acollits” per part de la comunitat educativa i amb bons resultats en qüestions com ara la prevenció d'assetjament escolar o reducció de les taxes d'abandó.

En definitiva, el nostre sindicat demanem a la Conselleria d’Educació, i especialment a la Direcció General d’Educació Inclusiva, que facen possible la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius que la precisen. C onsiderem aquesta mesura necessària per a continuar avançant cap a una major educació inclusiva.

TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]