Federació d'Educació de CCOO PV | 13 de juliol 2024.

FECCOO PV es reuneix amb el secretari autonòmic d'educació i FP

  Hem lliurat més de 5.500 signatures de la campanya “DIGNIFIQUEM LES TUTORIES” i hem plantejat els nostres criteris per tal d'augmentar les plantilles als centres. També hem traslladat el malestar del personal docent amb l'endarreriment i les errades en el pagament de les nòmines.

  25/10/2022.
  Negociació Col·lectiva

  Negociació Col·lectiva

  A principis d’abril passat la Federació d’Educació de CCOOPV encetàrem la campanya “Dignifiquem les tutories”, amb la qual el sindicat hem arreplegat més de 5.500 signatures de companyes i companys demandant major reconeixement a la tasca tutorial, la qual requereix dedicació de temps, esforços i, sovint, grans dosis d’implicació personal en l’atenció educativa que el nostre alumnat mereix. Creiem que és necessari el reconeixement d'aquesta tasca en forma de dotació horària i de complement econòmic.

  Pel que fa al tema de plantilles, hem proposat prioritzar els centres amb més necessitat d'actualitzar les seues plantilles, com són els centres específics d'educació especial i els de formació professional, sense oblidar la necessitat d'incrementar les plantilles de tots els centres sostinguts amb fons públics, però acompanyades de mesures que facen repercutir eixe augment horari en la reducció de la jornada lectiva del professorat. No ens hem oblidat del mòdul d'altres despeses, congelat des de l'any 2009, que inclou el salari del PAS i que és urgent augmentar per tal de millorar els salaris d'aquest personal.

  Hem volgut traslladar al secretari autonòmic d'educació el malestar i la indignació de les persones afectades pels retards en el pagament i modificacions de les nòmines. Aquestes errades en les nòmines afecten particularment al personal que té hores de programes anuals (PAM), les noves contractacions, així com a les que tenen variacions d'hores respecte al curs anterior. No podem admetre i donar per bo que el personal docent no cobre la seua nòmina puntualment des del primer mes del seu treball. Hem fet propostes per tal de buscar solucions a aquest problema com ara millorar el programa informàtic de nòmines, augmentar el personal de l'Administració que gestiona el pagament, canviar el sistema de dotació d'hores dels programes anuals, etc. Recordem que ens teniu a la vostra disposició per tal de fer les reclamacions salarials que siguen necessàries davant d'aquests impagaments.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]