Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

L’ EOI Saïdia-València col·lapsa davant l'elevada taxa d’exàmens de certificacions d’ idiomes

  La realització de les proves de certificació al juny i al setembre, sobretot en les especialitats d’anglés i de valencià que pateixen una sobrecàrrega molt important de matrícula, impossibiliten les tasques docents de l'inici i final del curs

  08/11/2022.
  EOI Saïdia-València

  EOI Saïdia-València

  Tot el procés presencial d'examinació provoca una reorganització dels recursos i un augment de l'horari de treball al centre, per poder atendre la demanda.

  En el cas de valencià, la correcció de les proves escrites i orals és externa al departament pràcticament en la seua totalitat. La major part del volum de l’avaluació la duen a terme lingüistes o docents d’altres cossos que han rebut una formació per poder avaluar aquest tipus de proves. Tanmateix, no formen part del cos docent de l’EOI i, per tant, no són especialistes quant a metodologia docent i avaluadora es refereix.

  Aquesta externalització de l’avaluació, lluny de suposar una descàrrega de feina per a les integrants del Departament de Valencià, la trasllada a altres tipus de tasques que disten molt de la feina docent o d’avaluació que requereix, en principi, exercir de docent a l’EOI. Tasques com ara les d’organització, gestió i administració d’unes convocatòries multitudinàries, així com les de coordinació de recursos humans, és a dir, dels correctors externs tant de les proves escrites com de les orals.

  Durant els mesos de juny i de setembre, l’horari laboral del professorat de l’EOI s’excedeix perquè puguen tindre lloc els exàmens presencials, tant els escrits com els orals, així com les correccions de les tasques i la coordinació de les correccions per plataforma (en el cas de valencià), i, tot plegat, poder complir amb els terminis de publicació de notes. En definitiva, les tasques docents pròpies de setembre i juliol queden totalment suplantades per les proves de certificació. Especialment al setembre, tota aquesta problemàtica dificulta i, fins i tot, impossibilita organitzar l'inici de curs, ja que les tasques de certificació finalitzen just abans de començar les classes. Tot açò recau no només sobre el professorat sinó, com no, sobre l’alumnat oficial de l’EOI.

  Fins i tot, a data del 31 d'agost, part de les EOI han hagut d’ obrir els centres per poder fer la recepció de les proves.

  La FECCOOPV reclama a l’administració solucions urgents que descarreguen la situació límit viscuda pel professorat del centre i que milloren l’atenció a l’alumnat.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]