Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

La Federació d'Educació de CCOOPV al capdavant de les millores laborals als sectors relacionats amb les cures

  Aquest acord garanteix l'equiparació amb el personal de serveis socials de l'administració pública a l'acció concertada i els contractes públics, assolint l'objectiu sindical que el cost del servei privat no siga inferior al públic

  22/03/2023.
  Menors i diversitat

  Menors i diversitat

  CCOO PV, com a sindicat majoritari, va signar el passat 14 de març, conjuntament amb UGT i les diferents patronals, l'acord interprofessional i les diferents taules salarials dels diferents sectors dels Serveis Socials del País Valencià. Mitjaçant aquest important acord, es produirà l'homologació salarial en un període de 4 anys amb els treballadors-res dels centres públics.

  Després de la signatura d'aquest acord ens disposem a crear la mesa negociadora del conveni únic que facilitarà el pagament delegat abans de juny de 2026. Gràcies als nostres delegats i delegades la representació en els serveis socials de l'acció concertada de CCOO ens fa ser el sindicat majoritari amb una representació del 80% enfront del 20% d'UGT. Us donem les gràcies per triar-nos.A continuació us adjuntem els següents documents:

   

  A. De l'Acord interprofessional de millora de les condicions de treball de les persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials en l'àmbit de l'acció concertada.

  - Taules salarials àmbit diversitat funcional

  - Taules salarials àmbit infància i adolescència.

   

  B. De l'Acord interprofessional de millora de les condicions de treball del personal dels centres de titularitat pròpia del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials gestionats mitjançant contracte públic*.

  - Taules salarials àmbit diversitat funcional.

  - Taules salarials àmbit infància i adolescència.

   

  (*) Només per a noves licitacions

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]