Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

FECCOOPV i el col·lectiu Docents per un Accés Just convoquem concentració aquest divendres 12 de maig

  • El sindicat i el Col·lectiu de Docents per un Accés Just al Funcionariat reclamem al Govern Valencià un concurs de trasllats autonòmic anàleg al que es convocarà en Catalunya i que no perjudique al funcionariat de carrera que ha accedit a la funció pública per oposició.
  • Les dues organitzacions convocants també instem al Ministeri d’Educació a negociar l’actualització del Reial Decret 1364/2010 de Concurs de Trasllats.
  • La concentració tindrà lloc en València el proper divendres, 12 de maig, a les 11:30h davant el Palau de la Generalitat.

04/05/2023.
Reunió FECCOOPV i Col·lectiu Accés Just

Reunió FECCOOPV i Col·lectiu Accés Just

El Col·lectiu de Docents per un Accés Just al Funcionariat i la FECCOOPV venim treballant propostes i accions conjuntes que demanden a les administracions autonòmica i estatal mesures de compensació que pal·lien l’agravi que pot patir el funcionariat de carrera que participa al concurs de trasllats havent superat un procediment de concurs-oposició, front a les condicions de participació d’aquells companys i companyes que ho faran havent-se estabilitzat mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

Tal i com està dissenyat el procediment de concurs de trasllats, la majoria de les persones que participen en ell estabilitzant-se pel concurs de mèrits ho faran amb unes condicions de baremació superiors a aquelles persones que recentment han superat un concurs-oposició, i especialment el personal funcionari en pràctiques el qual participa amb zero punts. Per tant, el resultat pot ser que milers de persones es veuran penalitzades en la tria de places pel fet d’haver superat un concurs-oposició.

El passat 20 d’abril, la FECCOO va registrar en Madrid un nou escrit a la Sotssecretaria d'Estat sol·licitant una regulació transitòria que solucione el perjudici que afecta als qui concursen des de pràctiques i a les actuals persones funcionàries de carrera en els concursos de trasllats del curs que ve.

D’altra banda, el Col·lectiu de Docents per un Accés Just al Funcionariat i la FECCOOPV també venim exigint mesures a l’administració autonòmica com ara canviar l’ordre de prelació a l’hora de triar plaça al procediment de concurs de trasllats. En aquest sentit, recordem que el proper concurs de trasllats serà autonòmic i Conselleria disposa de competències per a regular-ho. També és important assenyalar que el Departament d’Educació de Catalunya ja ha previst un procediment segons el qual les persones que participen al concurs de trasllats després d’estabilitzar-se mitjançant el concurs de mèrits ho faran davant del personal interí, però després de totes les persones que han superat un concurs-oposició, independentment de la baremació resultant dels seus mèrits.

Aquest ordre de prelació establert en Catalunya a l’hora d’accedir a les places és el que la FECCOOPV i el Col·lectiu de Docents per un Accés Just al Funcionariat exigim que Conselleria d’Educació tinga en consideració en la convocatòria del proper concurs de trasllats autonòmic i és per això que convoquem una concentració en València el proper divendres, 12 de maig, a les 11:30h davant el Palau de la Generalitat.

Les dues entitats convidem a la resta de sindicats i a tot el personal docent afectat a sumar-se a la mobilització amb una unitat d’acció que, sense cap dubte, serà exitosa en la defensa d’un procediment de concurs de trasllats més coherent, adaptat a la nova realitat provocada pel concurs de mèrits i que en cap cas penalitze a les persones que han accedit al funcionariat públic superant un concurs-oposició.

TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]