Federació d'Educació de CCOO PV | 12 de juliol 2024.

Concurs de mèrits. Llistats de baremacions definitives

  10/05/2023.
  Concurs de mèrits estatal

  Concurs de mèrits estatal

  Tens adjunts els llistats de baremació definitiva de les diferents especialitats i cossos per al procediment de Concurs de Mèrits (Ordre 66/2022).

  També un model de recurs d'alçada per si necessites fer reclamació (pots interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació en el web, és a dir, des de l'11 de maig de 2023).

  Conselleria ens assenyala que ja ha comunicat al Ministeri la detecció d'alguns problemes en peticions d'altres comunitats autònomes en el torn de diversitat.

  També han detectat persones que han demanat especialitats no convocades en comunitats autònomes i per tant estan excloses en les corresponents comunitats.

   

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]