Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Les adjudicacions de difícil cobertura perjudiquen els drets lingüístics i la dignitat de la llengua

  • El procediment d’adjudicacions de difícil cobertura està suposant un greuge cap als titulats en Filologia Catalana i afins, el drets lingüístics de l’alumnat i cap a la mateixa llengua.
  • FE CCOO PV no va signar l’acord amb Conselleria per a posar en marxa aquest procediment en considerar que no complia els principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i de capacitat.

23/01/2024.

Els procediments d’adjudicació contínua i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat, estableixen  que per a impartir l’assignatura de Llengua i Literatura Valenciana o FPA Comunicació (Valencià) pot accedir-hi quasi qualsevol titulació amb l’afegit d’un certificat administratiu de C2 de coneixement del «valencià», fins a un total de 180 de 207 titulacions en què no hi ha cap esment a la llengua catalana.

La manca de professorat específic amb la titulació adient per a impartir Valencià no pot suplir-se amb una normativa (els requisits d’accés a l’adjudicació contínua i als llocs de difícil cobertura) que permet que persones no formades convenientment en Filologia, sense els estudis universitaris pertinents que avalen el coneixement adient de la llengua i la literatura, puguen accedir a places docents d’una especialitat distinta, a vegades en les antípodes, dels estudis que han realitzat.

Tal requisit de titulació en l’adjudicació contínua i en els llocs de difícil cobertura regeix l’accés a la docència a través de les places de «llocs de difícil cobertura», que ara mateix, mentre no s’òbriga de nou la borsa d’interins o hi haja oposicions, és l’única manera dels titulats en Filologia Catalana i titulacions afins d’accés a la docència en ensenyament secundari als centres públics del País Valencià.

L’arribada a les borses de professorat interí, a partir de l’accés per «difícil cobertura», de persones d’altres titulacions està desplaçant persones titulades en Filologia que proporcionen la preparació necessària per a la docència del «valencià», de manera que l’Administració no està garantint la millor formació als alumnes i el seu dret de rebre la millor formació a mans dels millors professionals.

FE CCOO PV torna a rebutjar, una vegada més, el procediment de difícil cobertura i exigim altres sistemes de provisió que sí complisquen els principis d’igualtat, de mèrit i de capacitat, amb borses permanentment obertes. Per a cobrir places de docència en Llengua i Literatura Valenciana també cal una prelació que prioritze l’adjudicació a companys filòlegs.

TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]