Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

FECCOOPV exigeix a Conselleria d’Educació la retirada del projecte d’admissió de l’alumnat en districte únic perquè afavoreix la segregació escolar

  En la Mesa Sectorial d'Educació que ha tingut lloc aquest matí, la FECCOOPV ha demanat la retirada dels projecte de Decret i Ordre d’admissió de l’alumnat perquè el model d’admissió de l’alumnat en districte únic aprofundirà en la segregació escolar i afavoreix els interessos de la patronal de l’escola privada concertada amb fons públics

  13/02/2024.
  Defensem l'Educació

  Defensem l'Educació

  La FECCOO PV ha manifestat a Conselleria en la Junta de Portaveus i a les Meses com la d’arranjament escolar, la del projecte de Decret d’admissió i ara en l’Ordre d’admissió d’alumnat, per estar totalment en contra d’un model d’admissió als centres educatius finançats amb diners públics tenint en compte un districte escolar únic.

  El sindicat defensa un model educatiu de proximitat i vertebrador de les les societats locals, un model no segregador i que garantitze la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat, siga quina siga la seua procedència socioeconòmica, escolaritzats en una escola de proximitat al seu domicili. Per la qual cosa demana suficients centres educatius i unitats escolars públiques a totes les àrees d’influència perquè l’oferta d’escola pública estiga suficientment coberta per tot l’alumnat.

  D’altra banda, ha advertit que diversos estudis científics demostren que el districte únic té efectes fragmentadors de les societats, incrementa la segregació escolar i la guetificació de l’alumnat. A més a més, és un model insostenible mediambientalment i divideix els centres educatius en escoles de primera i de segona categoria, afavorint a uns pocs centres educatius i perjudica a la gran majoria. Aquesta afirmació és extrapolable tant per als centres de titularitat pública com per alguns centres privats concertats.

  Per aquests motius exposats i tal com ho ha expressat Conselleria en la mesa d’avui, en la seua defensa d’una zonificació d’admissió basada en el districte únic, perquè és un projecte d’Ordre que afavoreix la segregació escolar i atempta directament contra els interessos de la classe treballadora, incidint molt negativament en la qualitat del treball del personal educatiu, i en contra de la qualitat educativa de l’alumnat de l’escola pública, CCOO ha demanat la retirada tant del projecte de Decret com de l’Ordre d’admissió d’alumnat als centres públics i privats concertats amb diners públics.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]