Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Consulta la legislació laboral bàsica actualitzada

  Normes de cotització, prestacions per atur, pensions, subsidis, o prestacions per incapacitat temporal. Aquests i molts altres aspectes, d'interés per a treballadors i treballadores, estan recollits a la guia Legislació Laboral Bàsica, editada per CCOO PV. Un document útil per conéixer els drets en l'àmbit laboral i social.

  22/03/2024.
  Temas
  Portada del document de Legislació Laboral Bàsica

  Portada del document de Legislació Laboral Bàsica

  La Secretaria d'Ocupació de CCOO PV ha elaborat una nova actualització de la legislació laboral i social bàsiques, per a la seua lliure consulta en línia o descarregar en format pdf.

  Com és habitual, el sindicat compila i actualitza periòdicament les normes sobre cotització a la Seguretat Social, pensions i tota mena de prestacions les quals tenen un caràcter estable en el temps. Encara que el contingut d’aquest document està actualment vigent queda subjecte a modificacions, ja que existeixen determinades normes que encara segueixen pendents d'aprovació i part del contingut es veu afectat per aquesta circumstància. El document serà actualitzat tan prompte siga reformat.

  El coneixement dels drets en l'àmbit laboral és una de les principals eines per a la defensa dels interessos dels treballadors i les treballadores. Per això, i perquè puguen exigir el que els correspon, CCOO PV edita, digitalitza i publica aquesta actualització.

  Documentació associada
  Documentació associada
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]