Federació Ensenyament CCOO-PV | 3 de julio de 2020

Valoració de les enquestes sobre oposicions realitzades per FE CCOO PV

  Al voltant de 400 persones afiliades membres de tribunals o aspirants han fet valoracions i aportacions per a millorar el procés selectiu

  31/07/2019.
  Encuestas FECCOOPV sobre oposiciones

  Encuestas FECCOOPV sobre oposiciones

  La FE CCOO PV té com a eix fonamental la participació i en aquest sentit ja hem fet una primera anàlisi dels resultats de les dues enquestes adreçades a la nostra afiliació aquest mes de juliol. Recordem que aquestes enquestes han estat dirigides, una a les persones presentades a les oposicions docents de 2019 i una altra a persones integrants dels tribunals.

  Respecte de l’enquesta dirigida a les persones participants com a aspirants, podem destacar algunes dades significatives:

  - El 87,3% de les persones presentades havien prestat serveis anteriorment.

  - El 60% opinen que les instal·lacions on s’ha dut a terme el procés han estat òptimes o acceptables. El 40% dolentes o pèssimes.

  - Les novetats que s'han introduït en el procediment en la convocatòria de 2019, han estat valorades positivament (anonimat en la primera prova -lectura per part del tribunal-, possibilitat d'al•legacions a les puntuacions provisionals de cada prova, reducció de la ràtio tribunal/aspirants, lliurament de la programació en PDF a través de la seu electrònica de la GV i valoració dels mèrits per una única comissió de baremació per especialitat).

  - Els criteris d’avaluació han de millorar-se en major o menor mesura quant a claredat (68%), concreció (75%), objectivitat (75%) i utilitat (74%).

  - Un 64,7% opina que hauria d'estar més orientada la part B de la primera prova (exercici pràctic) a valorar l'aplicació dels coneixements de la persona aspirant a la pràctica docent.

  - Un 47,6% opina que hauria d’invertir-se l’ordre de les proves, mentre un 33,5% opina que no i un 18,9% no té clar si seria millor o no.

  Respecte a l’enquesta dirigida a les persones participants com a membres dels tribunals també podem assenyalar algunes dades:

  - El 90% opina que el procés d'oposicions ha interferit en més o menys mesura en el final de curs del seu centre.

  - Les dificultats han estat principalment referides a la manca de temps per fer les correccions especialment de la primera prova, formació, alguns problemes amb les rúbriques i altres amb desplaçaments i horaris.

  - El 85% es mostra prou o molt satisfet amb el seu treball.

  - El 66,7% considera que no hi ha hagut una bona informació interna entre els tribunals. El 33,3% opina que sí.

  - El 60,5% opina que el procés d’al·legacions és adequat. El 39,5% que no.

  Més enllà de les dades concretes, ha estat molt interessant també atendre els blocs de les enquestes oberts per a comentaris i aportacions.

  El sindicat aprofitarem aquestes dades i totes les aportacions fetes per continuar treballant propostes de millora per al procés selectiu i fer les reivindicacions oportunes per tal que les properes convocatòries de 2020 (secundària i altres cossos) i 2021 (mestres), continuen donant-se amb les màximes garanties.

  Com sempre, recordem que la FE CCOO PV dona suport a les persones que participen en el procediment, siga com a aspirants o com a membres de tribunals i comissions, i posa a la seua disposició el correu ccootajuda@pv.ccoo.es per a resoldre dubtes i problemes.

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.