Federació Ensenyament CCOO-PV | 20 de enero de 2020

Curs oposicions - preparació de la segona prova

CCOO PV aconsegueix l’actualització del requisit lingüístic docent per a l’educació valenciana

  • L’acreditació del C1 en valencià o català serà suficient per accedir a l’educació no universitària valenciana
  • La FE CCOO PV exigeix més inversió en la formació didàctica del professorat en llengües i un pla de xoc per a la docència en anglès d’àrees no lingüístiques

16/10/2019.
Competència lingüística

Competència lingüística

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV, la Federació de d’Educació de CCOO Catalunya i la Federació d’Ensenyament de CCOO IB elaboràrem una proposta al juny de 2018 per tal d’actualitzar el requisit lingüístic docent exigit al territori de domini lingüístic compartit. Aquesta proposta es basava en l’actualització i les millores observades en la formació del professorat i en la millora de la normalització de la nostra llengua en el context sociolingüístic actual i consistia a definir l’exigència com l’acreditació del nivell C1 en valencià o català en el Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües (MECRL) sense cap afegit didàctic més enllà del necessari per a desenvolupar la tasca docent.

Aquesta proposta ha estat trasllada i treballada en cada àmbit autonòmic per les respectives organitzacions territorials des d’aleshores ençà.

Demà la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ens presenta en Mesa Sectorial l’Avantprojecte d’Ordre per la qual s’assumeix legalment pel nostre sistema educatiu aquesta proposta.

Des de CCOO PV considerem que aquesta modificació respon de forma adient a les necessitats i aportacions de la situació de l’ús de la nostra llengua i de la formació de les persones que es dediquen a la docència i també que es pot aplicar sense cap més demora als procediments d’accés als llocs de treball docent.

Les esmenes i aportacions més significatives del sindicat al document lliurat per l’Administració són:

- La necessitat de referir-se a l’acreditació lingüística com nivell C1 del MECRL en valencià o català i subratllar i consolidar legalment la unitat de la llengua.

- Escurçar la durada de la transitòria que habilitat per impartir docència d’àrees no lingüístiques en anglés amb un B2 d’aquesta llengua en el MECRL i limitar-la al curs 2020/21. Aquesta normativa és una exigència per sobre de la seua competència professional i per tant, explotació. Així mateix, suposa devaluar la qualitat de l’educació i camuflar la incompetència del sistema amb el sobreesforç demanat al professorat.

CCOO PV per tant, exigeix la reducció de l’aplicació de la durada d’aquesta mesura irrespectuosa amb els drets laborals i educatius i l’establiment d’un pla de xoc en formació del professorat pel que fa a l’ensenyament en llengües estrangeres per tal de poder garantir la docència en el marc de la Llei actual sobre educació plurilingüe en el termini més curt possible.

- Augmentar els recursos per a formació del professorat en les diverses llengües que han de fer efectiu i de qualitat el sistema educatiu plurilingüe, tant en els recursos didàctics per al propi àmbit docent de cada professional com en recursos per a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE o CLIL per les seues sigles en anglés).

La valoració de CCOO per tant és clarament positiva pel que fa a l’actualització de la titulació exigida per acreditar competència lingüística i educativa en l’accés als llocs de treball docents i també per l’efectivitat de la tasca sindical en la defensa de les condicions laborals de treballadores i treballadors i dels drets educatius de la ciutadania.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.