Federació Ensenyament CCOO-PV | 11 de agosto de 2020

Adjudicacions Agost 2020
26/11/2018
Llei TRANS Valenciana
  • La patronal catòlica de l' ensenyament concertat i privat denuncia la norma que reconeix drets de ciutadania en igualtat

La FECCOOPV se persona davant la impugnació per part de la patronal catòlica del ensenyament concertat i privat contra el Decret que regula el drets de les persones TRANS a l'àmbit educatiu

04.08.2014

Manual del Mètode Ergopar per al sector d'atenció a persones amb discapacitat.

La Federació d'Ensenyament de CCOO va realitzar en 2011, amb el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals, un estudi en empreses del sector d'atenció a persones amb discapacitat que va reflectir que els majors riscos dels treballadorsi treballadores d'este àmbit són psicosocials i ergonòmics. El desenvolupament de l'acció va fer necessària una nova edició del manual "Ergopar" adaptant-ho al sector de la discapacitat.

Ver documento

18.06.2014

Nova Guia de Prevenció de Riscos en els Llocs de Treball

Aquesta nova versió de la guia, a més d'actualitzar els apartats ja existents, incorpora nous capítols relacionats amb alguns aspectes preventius transversals, tals com a seguretat laboral vial, drogodependències en l'àmbit laboral, etc. Es publica en dues versions: per a lectura i consulta en pantalla amb enllaços interactius i en versió per imprimir amb un disseny orientat cap a l'estalvi de tinta.

Ver documento

09.06.2014

Estudi diagnòstic sobre riscos ergonòmics i trastorns associats en el sector de l'oci educatiu i animació sociocultural.

Estudi en què es detecten els riscos ergonòmics i trastorns associats que patixen els treballadors i treballadores en el sector de l'oci educatiu. S'aporten mesures preventives i solucions.

Ver documento

14.04.2014

Guia pràctica: Estudi sobre les condicions de treball i l'exposició a riscos psicosocials del personal docent investigador (PDI) en les universitats privades sense ànim de lucre espanyoles.

L'actual crisi econòmica impacta en el sector de les universitats privades sense ànim de lucre de formes molt diverses, que repercuteixen en el PDI a nivell personal i professional. En aquest context, la Secretaria de Salut Laboral de la Federació d'Ensenyament de CCOO ha elaborat una guia pràctica per a conscienciar sobre la importància i necessitat de realitzar una avaluació de riscos psicosocials en aquest col·lectiu. El manual inclou pautes concretes d'actuació en la prevenció de riscos laborals. Descarrega't la guia "Estudie sobre les condicions de treball i l'exposició a riscos psicosocials del personal docent investigador (PDI) en les universitats privades sense ànim de lucre espanyoles".

Ver documento

04.08.2013

Experiències d'ergonomia participativa en centres d'atenció a persones amb discapacitat.

Actualment, els trastorns musculoesqueléticos d'origen laboral són, en moltes empreses, la primera causa de baixa per malaltia. Els accidents per sobreesforç són també molt freqüents en molts centres de treball. Per als treballadors, estes lesions produïxen patiment, disminució de la capacitat productiva i reducció del salari, i per a les empreses suposen disfuncions de l'activitat i pèrdues econòmiques. Per això, les actuacions enfront dels riscos ergonòmics que provoquen els dits trastorns han de ser una prioritat en totes les empreses afectades.

Ver documento

03.07.2013

La teua veu pateix, cuida-la

La Federació d'Ensenyament de CCOO difon un estudi sobre les patologies associades a la principal eina de treball dels docents.

Ver documento

20.06.2012

Resolució del CSSL del Sector docent de Valencia per a solicitar l'avaluació de riscos davant la modificació de les condicions laborals

El Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent no universitari, considera que en el Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana així com en el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d?abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l?àmbit educatiu s?adopten una sèrie de mesures de caràcter excepcional amb altres de caràcter estructural que poden afectar a les condicions de treball a l?ensenyament.

Ver documento

19.06.2012

Resolució del CSSL del Sector docent de Valencia per demanar informació sobre les evaluacións de riscos laborals.

El CSSL sol·licita que se li informe dels assumptes continguts en l?apartat anterior d?aquest escrit i, més concretament, del percentatge total de centres i llocs de treball avaluats inicialment, de les principals actuacions que se n?han deduït - tot i incloent la planificació elaborada per a donar resposta a les necessitats detectades, com també de la data en què s?estima es podrà completar aquest procés inicial d?avaluació.

Ver documento

12.03.2012

Guia pràctica per a avaluar els riscos psicosocials en el Sector de la Reforma Juvenil i Protecció de Menors.

Durant el 2011, la FECCOO ha realitzat un estudi sobre CONDICIONS DE TREBALL I EXPOSICIONS PSICOSOCIALS EN EL SECTOR DE LA REFORMA JUVENIL I PROTECCIÓ DE MENORS amb el qual s'ha pretès fer una radiografia de quins són els riscos psicosocials als quals estan exposats els seus treballadors i treballadores, així com identificari proposar mesures preventives.

Ver documento

17.02.2012

Resolució del CSSL del Sector docent de València solicitant que s'incorpore la figura del Coordinador de riscos laborals al centre.

En el ROF dels centres docents hauria de contemplarse la figura del Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals al Centre, asumpte aquest que fou objecte d'acord entre les organitzacions sindicals i lÀdministració educativa a la mesa sectorial celebrada al juny del 2006 i que encara la Conselleria d'educació no ha complit.

Ver documento

08.02.2012

Resolució CSSL Valencia del Sector docente sobre el crédit horari dels delegats i delegades de prevenció

Ante les dificultats que, en alguns casos, ha suposat compaginar l?activitat docent, prevista als horaris elaborats des dels centres, amb l?exercici de les funcions com a delegat/ delegada de prevenció es presenta una resolució al CSSL per a que les resolucions d?Inci de curs contemplen el crèdit horari previst al Decret del Govern 123/2001.

Ver documento

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.