Federació Ensenyament CCOO-PV | 27 de septiembre de 2020

Comissions de serveis. LLISTATS PROVISIONALS

  31/07/2020.
  Comissions de servei

  Comissions de servei

  Llistats provisionals COMISSIONS DE SERVEIS (recordem que durant les primeres hores els llistats poden anar actualitzant-se amb subsanació d'errades)

  MESTRES:

  Resolució

  Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució.

  Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa.

  Annex III: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base tercera de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades.

  Annex IV: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base tercera.

  Annex V: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera amb indicació de la causa.

  Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l'exercici del càrrec de director d'un centre públic docent.

   

  SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS:

  Resolución

  Anexo I: Listado provisional de funcionarios y funcionarias a los que se adjudica destino en comisión de servicios de conformidad con la base Segunda de la Resolución.

  Anexo II: Listado de funcionarios y funcionarias excluidos del procedimiento regulado en la base Segunda de la resolución con indicación de la causa.

  Anexo III: Listado provisional de funcionarios y funcionarias admitidos al procedimiento regulado en la base Tercera de la Resolución, por orden de puntuación obtenida atendiendo al baremo publicado, las causas alegadas así como la documentación presentada por las personas interesadas.

  Anexo IV: Listado provisional de funcionarios y funcionarias a los que se adjudica destino en comisión de servicios, con indicación del destino obtenido, por el procedimiento regulado en la base Tercera.

  Anexo V: Listado provisional de funcionarios y funcionarias excluidos del procedimiento regulado en la base Tercera con indicación de la causa.

  Anexo VI: Listado provisional de funcionarios y funcionarias que han obtenido comisión de servicios por razón del desempeño del cargo de director de un centro público docente.

   

  Reclamacions

  Reclamacions telemàtiques: des de les 19:00 hores del 31 de juliol de 2020 fins a les 19:00 hores del 4 d'agost de 2020.

  Davant aquests llistats els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

  Accés a OVIDOC

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica  Telèfon SAI: 961-207-685

  Accés a reclamacions per a participants d'altres comunitats autònomes:

  Accés a reclamació telemàtica

   

  TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.