Federació d'Educació de CCOO PV | 29 de febrer 2024.

Federació d'Educació CCOO PV

Formació per a l'elaboració d'unitats didàctiques per a Secundària i FP

  La FE CCOO PV ofereix una formació online en modalitat asincrònica per a l’elaboració d’Unitats Didàctiques per a Secundària (adaptades a la LOMLOE) i FP

  11/04/2023.
  Elaboració d'unitats didàctiques per a Secundària i Fp

  Elaboració d'unitats didàctiques per a Secundària i Fp

  El curs en modalitat teleformació, tindrà una durada de 12 hores i es realitzarà mitjançant la plataforma del campus virtual de formació de CCOO on a més de fer la formació es podran realitzar consultes sobre les explicacions de les ponents a la plataforma.

  Aquesta formació es sols per a afiliats-des a CCOO amb un període mínim de 3 mesos.

  El termini d'inscripció finalitzarà el dilluns 24 d’abril de 2023. A partir d'aquesta data se'ls enviarà per correu electrònic a totes les persones inscrites la manera de formalitzar la seua participació i que justifiquen la seua afiliació a CCOO.

  El màxim de persones inscrites per aquesta serà de 30 persones, amb obligació de ser afiliats a CCOO (afiliació mínima de 3 mesos). Les places seran ocupades per rigoròs ordre d’inscripció.

  Enllaç al formulari d'inscripció per a FP

  Enllaç al formulari d'inscripció per a Secundària

  Aquesta activitat formativa està homologada per la Conselleria d'Educació a les persones que es troben en els supòsits següents:

  a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei Orgànica d'Educació.

  b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

  c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no represente més del 50% de participació en l'activitat. (ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.)

   

  Documentació associada
  Documentació associada
  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]