Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

Nou augment de la teua nòmina gràcies a CCOO

  Gràcies a l’acord signat per CCOO en octubre de 2022 amb el Govern Estatal, tot el personal que treballem al sector públic tornarem a veure incrementat el nostre salari en la nòmina de novembre.

  29/11/2023.
  Augment salarial

  Augment salarial

  Recordem que aquest acord d’increment salarial signat per CCOO ja va augmentar el nostre salari un 3,5% l’any 2022. En gener de 2023 ho vàrem veure incrementat de nou un 2,5% més, un 0,5 vinculat a l’IPC i un altre 0,5% vinculat al creixement del PIB. Encara faltarà un nou increment del 2,5% acordat per a l’any 2024.

  En concret, aquest novembre es farà efectiu l’increment del 0’5% vinculat a la dada de creixement de l’IPC acumulat. Aquest augment és retroactiu amb el pagament dels endarreriments des del gener, és a dir un 0,5% més al mes a afegir al 2’5% que ja se’ns havia pujat el sou aquest 2023.

  En l’àmbit del País Valencià, als darrers anys la FE CCOO PV venim reclamant la recuperació de les pagues extres retallades el 2010 i el cobrament d'un complement de les tutories i exigim a la nova Conselleria d’Educació que ens convoque ja per a negociar les retribucions de tot el personal educatiu i augmentar-les fins als nivells que realment reconeguen el valor de la nostra tasca i ens permeten recuperar el poder adquisitiu perdut els últims anys.

  TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
  TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
  TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
  TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

  TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

  Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]