Federació d'Educació de CCOO PV | 18 d?abril 2024.

FECCOOPV ens oposem a la retallada d’una hora d’Educació en Valors Cívics i Ètics en 4t de l’ESO

  • Conselleria ha decidit retallar una de les dues hores de Valors Ètics de 4t de l’ESO, i la deixa com l'única assignatura amb només una hora lectiva
  • El sindicat sempre defensem abordar des d’una perspectiva àmplia el desplegament curricular de totes les matèries i les seues assignacions lectives, tot sense augmentar més la sobrecàrrega lectiva que pateix l’alumnat d’ESO
  • La FECCOOPV donem suport a les accions de protesta contra aquesta retallada que està duent a terme el professorat de Filosofia

05/03/2024.
No a les retallades en Valors Cívics i Ètics

No a les retallades en Valors Cívics i Ètics

En la taula sectorial que va tindre lloc el passat 22 de febrer es varen negociar algunes modificacions del currículum de l’ESO i un dels canvis importants fou la proposta de Conselleria d’Educació de llevar una hora a l’assignatura de Valors Cívics que es dona al quart curs de l’ESO. Aquesta modificació seria efectiva ja per al curs 2024-25.

El sindicat ens oposarem a aquesta retallada d’horari a Valors Cívics i Ètics per considerar-la excepcional (per ser l'única matèria reduïda) i no justificada de recursos (perquè el professorat ja està en el sistema donant dues hores els darrers anys i ens preocupa la seua reubicació), però també perquè afectarà de manera negativa la qualitat de l’educació, ja que en un context on tots els indicadors actuals constaten que ens trobem en una crisi de salut mental en la infància i l’adolescència, Educació en Valors Cívics i Ètics és l'única assignatura en la qual es treballen habilitats i competències relacionades amb el benestar psicològic de l’alumnat, com les relacions saludables, l’autoimatge, l’autoestima o l’equilibri emocional.

En la taula sectorial, FECCOOPV argumentàrem que no es poden eliminar els espais lectius on es treballen de forma directa i explícita habilitats i recursos que apuntalen el benestar dels nostres adolescents. També, que aquesta mesura suposa un intent de minvar la reflexió cívica i ètica en l’àmbit educatiu i que l'eliminació d’una hora de l’única assignatura del currículum que aborda no transversalment valors democràtics sembla una cessió evident al discurs de l’extrema dreta representada per VOX al nostre parlament autonòmic.

La FECCOOPV donem suport a les accions de protesta contra aquesta retallada que està duent a terme el professorat de Filosofia, consistent a realitzar un tràmit Z i amb un model de sol·licitud que pot trobar a continuació:

L'acció consisteix a realitzar un tràmit Z:

1. Enllaç per realitzar el tràmit: https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494 (És necessari certificat, clau o DNI electrònic)

2. Direcció: Serveis centrals d'educació

2. Proposta de RESUM DE SOL·LICITUD:

L'esborrany de nou currículum de l'ESO publicat per la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística redueix a una hora setmanal la matèria d'Educació en Valors Cívics i Ètics de 4t de l'ESO. Aquesta mesura suposa una retallada de recursos que mina la qualitat de l'ensenyament, buida de valors democràtics el currículum, empitjora les condicions de treball del professorat de l'assignatura i posa en risc l'alumnat que, en plena crisi de salut mental i d'addicció a les xarxes, necessita recursos conceptuals i emocionals per a afrontar la seua realitat.

3. Proposta de DOCUMENT A ANNEXAR (ADJUNT): Podeu posar el vostre nom al final o esborrar "nom de la persona".

Per descomptat, si us animeu a participar-hi, podeu modificar els textos per tal que s'ajusten millor al que penseu i valoreu. Us copie baix el currículum, per si us resulta rellevant per a valorar la situació. Com veureu, com passa sempre, resulta difícil decidir quins conceptes seleccionar... tots són importants.

Gràcies de bestreta per la vostra solidaritat! ����

CURRÍCULUM VALORS CÍVICS I ÈTICS (4t de l’ESO)

4.2. Bloc 1: Persona -El benestar físic i emocional: Crítica, autocrítica, acceptació i disconformitat. Autoregulació emocional, estrés i resiliència. Educació afectivosexual. -La diversitat: Identitat de gènere, sexe biològic, expressió de gènere i orientació sexual. Diversitat social i cultural. Prejudicis. -La igualtat entre dones i homes: Estereotips i rols que se’n deriven. Androcentrisme, patriarcat i feminismes. Prevenció de l'abús sexual i la violència masclista. Responsabilitat compartida en tots els àmbits de la vida. -Educació: Relativisme moral o universalitat dels valors; dilemes morals. Autonomia i heteronomia moral.

4.3. Bloc 2: Pau -Resolució de conflictes: Violències (directa, cultural i estructural). Cultura de la violència versus cultura de la pau; “noviolència”; pau positiva versus pau negativa. Maltractament, assetjament i exclusió; respecte i tolerància. Conductes addictives. -Els deures i els drets de les persones: Drets i deures. “Netiqueta” per a dispositius, aplicacions, eines informàtiques i xarxes socials. Declaració Universal de Drets Humans i de la Infància. Valors democràtics i ciutadania global. Legalitat i legitimitat. Dignitat i justícia.

4.4. Bloc 3: Prosperitat -Agenda 2030 i objectius de desenvolupament sostenible: Sostenibilitat i reducció de les desigualtats. -La desigualtat: Situacions de marginació, discriminació i injustícia social. Interseccionalitat de les desigualtats i les discriminacions. -Funció social dels impostos i justícia fiscal: Els serveis públics. Conductes defraudadores i evasió fiscal.

4.5. Bloc 4: Planeta -Agenda 2030 i objectius de desenvolupament sostenible: L'Agenda 2030 com a oportunitat per a transformar el planeta. Impacte de l'ésser humà en el planeta i canvi climàtic. Desenvolupament sostenible i ciutadania global. Consum responsable i economia circular. Tecnologia i entorn natural. Fem digital i sostenibilitat. Benestar animal.

4.6. Bloc 5: Participació -Habilitats: Estratègies per al diàleg convertit en debat (assertivitat, argumentació, contraargumentació i proves); tipus d'arguments. -Àmbits: Processos participatius en els àmbits local, nacional i internacional. Marc ètic del diàleg. Activisme ciutadà i solidaritat internacional; ONG. L’ONU com a societat de nacions. La UNESCO com a element clau per a establir aliances de progrés. Europa com a unitat política; el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Documentació associada
Documentació associada
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant
TE Novembre 2016 NÚM 358: Mobilització per derogar la LOMCE, participació per enfortir el sindicat

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 20 febrero 2018 [Veure últim número] [Veure col?lecció completa]