La FE CCOO PV valora positivament la PNL de mesures d'equitat per a la carrera docent i investigadora aprovada per unanimitat a les Corts Valencianes

  • La FECCOOPV te obert un contenciós administratiu per estos motius davant de l'adjudicació de beques d'investigació on es constata bretxa de gènere
  • La unanimitat en la votació de tots els grups parlamentaris demostra una vegada més la necessitat social d'immediatesa en la aplicació de mesures correctives

03/12/2018.
#PNL investigadores

#PNL investigadores

La FE CCOO PV valora positivament la PNL de mesures d'equitat per a la carrera docent investigadora aprovada per unanimitat a les Corts Valencianes

La FECCOOPV te obert un contenciós administratiu per estos motius davant de l'adjudicació de beques d'investigació on es constata la bretxa en gènere.

La unanimitat en la votació de tots els grups parlamentaris demostra una vegada més la necessitat social d'immediatesa en la l'aplicació de mesures correctives.

La carrera professional de les dones investigadores està directament influenciada per l’elecció de la maternitat i també per les aturades que significa la sol·licitud de permisos o excedències relacionades amb les cures. Majoritàriament són les dones qui tenen períodes interromputs en investigació pel que ha significat en primer lloc el permís de maternitat i en posterioritat l’excedència per cura de fills i filles. I també es produeix en la cura de majors al seu càrrec.

Aquesta situació esdevé en una clara discriminació a l’hora de rendir comptes d’investigació per a obtindre complements retributius, com ara els sexennis o per poder participar en igualtat de concurrència a ajudes per a la investigació on també es valora l’activitat investigadora en terminis de sis anys o semblant.

Aquest darrer cas és el que ha portat a FECCOOPV a interposar recurs contenciòs-administratiu a la convocatòria d’ajudes Grisolía, reclamant mesures correctores que pal·lien aquesta situació discriminatòria.

També ens congratulem que el parlament valencià haja valorat per unanimitat que cal establir estes mesures correctores si volem que les dones tinguen un tractament igualitari en la tasca investigadora.

El germe d'aquesta iniciativa parlamentària va tindre lloc en les recents denúncies en xarxes socials d'investigadores mares, entre les quals una promoguda per una companya de sindicat. La FE CCOO PV ens varem fer ressò d’aquestes reivindicacions que considerem justes i necessàries.

Des del nostre compromís per aconseguir l’equitat, farem seguiment de les mesures i vetllarem pel seu compliment.

--------------------------------------------------------------------

Les mesures que les Corts han aprovat i insten al Consell per al seu desenvolupament són:

1.- A ampliar les finestres de mesura o consideració, en totes les avaluacions de resultats d’investigació o docència que depenguen de la Generalitat Valenciana on hi haja restriccions temporals, per a pal·liar les aturades en la carrera acadèmica en aquest període o l’immediat anterior, per les raons de maternitat, paternitat, malaltia, cures, violència de gènere i qualsevol altra que supose un permís reconegut legalment, així com totes aquelles situacions que puguen afectar al desenvolupament de la carrera docent i investigadora.

2.- A aplicar factors de correcció en totes les avaluacions de resultats d’investigació o docència que depenguen de la Generalitat Valenciana on s’avaluen currículums complets o també en finestra concreta, per a pal·liar les aturades en la carrera acadèmica per les raons exposades anteriorment, incloent-hi accions positives cap a la maternitat/paternitat, cap a les cures de persones dependents i cap a la violència de gènere.

3.- Incloure en els formularis de sol·licituds un apartat per a poder indicar les situacions exposades anteriorment que hagen causat aturades en la carrera acadèmica (investigadora, docent o de gestió), fins i tot aquelles situacions que no hagen donat lloc a reconeixement de permisos reconeguts legalment, com són l’assumpció d’obligacions familiars en la vida personal, i que es tinguen en consideració en les valoracions.

4.- Traslladar a l’Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) les mesures acordades perquè implementen mesures similars en matèria de conciliació i coresponsabilitat.

5.- Traslladar al Govern d’Espanya les mesures acordades perquè desenvolupen un Pla Estratègic en matèria d’igualtat, conciliació i coresponsabilitat en la carrera docent i investigadora.

6.- Instar a les Universitats valencianes i Organismes d'investigació públics valencians a què establisquen mesures similars a les anteriorment exposades per a totes les valoracions a nivell intern, tant en investigació com en docència.

7.- Instar les Universitats valencianes a què establisquen plans d'igualtat efectiva en la investigació per pal·liar les aturades d'investigació que afecten principalment a la maternitat / paternitat.

8.- Traslladar a les universitats las mesures acordades per incloure un nou indicador en el nou Pla Plurianual de Finançament (PDF) que valore les mesures d’igualtat efectiva en la investigació i la docència implementades en cada universitat valenciana.

9.- A establir dates fixes per a la publicació de convocatòries d’ajudes, subvencions d’investigació, etc. Com també a complir amb els terminis de resolució establerts per llei i la notificació de les resolucions ajustades a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, encara que puguen produir-se modificacions, sempre conforme i en compliment al procediment administratiu.

10.- Que les Unitats d’Igualtat de les Universitats avaluen les promocions del PDI des de la perspectiva de gènere, incloent informes d’impacte de gènere sobre les mateixes i adjuntant recomanacions que afavorisquen la ruptura d’àrees masculinitzades i feminitzades, afavorint les promocions de dones en espais masculinitzats i homes en espais feminitzats i atenent especialment als sostres de vidre.

11.- Afavorir la presència de les dones como a investigadores – en general- i com a investigadores principals en particular, en els projectes de recerca de la Comunitat Valenciana, de l’Estat espanyol, europeus i internacionals.

12.- Incentivar el nombre de dones en les comissions de recerca.

13.- Que totes les mesures s’acorden amb el màxim consens que es puga tenint en compte a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, les universitats valencianes, les unitats d’igualtat i tots els organismes involucrats en matèria d’igualtat i educació.

14.- Que del grau de compliment de la resolució es done compte a aquestes Corts en el termini de quatre mesos.

TE Juny 2018: Conquerint Espais, Construint futur
TE Gener 2018: Rejovenir i feminitzar el sindicat
TE Desembre 2017:Acord per a la millora de l
TE Juny2017 NÚM 359: Drets educatius i laborals. Seguim avançant

TE ENSENYAMENT 2018 VALENCIÀ

Última entrada: 18 junio 2018 [Ver último número] [Ver colección completa]

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.